Výkup papiera

Výkup papiera

Dňa 25. 4. 2022 t. j. v pondelok sa v obci uskutoční výkup papiera:

– TŔSTIE – od 17.00 do 17.10 hod. pri kultúrnom dome

– DOLNÝ LIESKOV – od 17.15 do 17.25 hod. pri predajnom stánku obce

Papier musí byť zviazaný do balíkov, nie v krabiciach ani  v igelitových taškách.

Vykupujú sa: noviny, časopisy, letáky, knihy – bez tvrdých obalov.

Kartóny vykupované nie sú!

Comments are closed.