Voľby prezidenta SR 2019

Voľby prezidenta SR 2019

Icon
773.39 KB      7. februára 2019
Icon
135.36 KB      31. januára 2019
Icon
795.75 KB      31. januára 2019
Icon

Delegovanie členov a náhradníkov komisií

oznámenie mailových adries na doručenie delegátov a náhradníkov

116.72 KB      31. januára 2019
Icon

Vyhlásenie volieb

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

212.59 KB      31. januára 2019