Oznamy

Oznamy

Pomoc rodine TARANZOVEJ

Pomoc rodine TARANZOVEJ

 

Občania, ktorí majú záujem finančne pomôcť rodine Taranzovej z dôvodu živelnej pohromy – vyhorenie rodinného domu v miestnej časti obce Tŕstie, môžu svoju finančnú pomoc poukázať na účet číslo:

SK38 8330 0000 0025 0207 2505

Vedenie obce v mene rodiny Taranzovej ďakuje za pomoc.

Poľnopotreby Salaj – oznam

Poľnopotreby Salaj – oznam

Kapusta neskorá z vlastnej produkcie, odroda ANCOMA. Predaj zahájený od 11. 10. 2021, a to v pondelok až piatok od 8.30 do 11.30 hod. od 12.00 do 15.00 hod., v sobotu (iba v mesiaci október) od 9.00 do 11.00 hod. Predaj sa uskutočňuje v areáli veľkoskladu v Beluši (smer Mojtín) vedľa futbalového ihriska na ulici Slatinskej. V ponuke sú aj zemiaky na zimné uskladnenie.

Bližšie informácie na tel. čísle 042/4625600

Zber elektroodpadu

Zber elektroodpadu

Obec Dolný Lieskov oznamuje, že v dňoch od 21.05. do 30.05.2020 sa v obci uskutoční zber elektroodpadu na obvyklom mieste – t. j. pri budove váhy za Centrom sociálnych služieb.

Elektroodpad je potrebné odovzdať kompletný, nie rozobratý.

Medzi elektroodpad patria: práčky, chladničky, vysávače, televízory, mikrovlnky, fény, elektrické roboty atď.

Zber separovaného odpadu na rok 2020

Zber separovaného odpadu na rok 2020

H A R M O N O G R A M
ZVOZU SEPAROVANÉHO ZBERU – PLASTOV
január – december 2020

 V obci Dolný Lieskov sa bude realizovať zber plastov v týchto dňoch:

Január
Február
Marec
29.01.2020 – Dolný Lieskov
30.01.2020 – Tŕstie
25.02.2020 – Dolný Lieskov
26.02.2020 – Tŕstie
26.03.2020 – Dolný Lieskov
27.03.2020 – Tŕstie
Apríl Máj Jún
28.04.2020 – Dolný Lieskov
29.04.2020 – Tŕstie
27.05.2020 – Dolný Lieskov
28.05.2020 – Tŕstie
25.06.2020 – Dolný Lieskov
26.06.202020 – Tŕstie
Júl August September
22.07.2020 – Dolný Lieskov
23.07.2020 – Tŕstie
26.08.2020 – Dolný Lieskov
27.08.2020 – Tŕstie
24.09.2020 – Dolný Lieskov
25.09.2020 – Tŕstie
Október November December
27.10.2020 – Dolný Lieskov
28.10.2020 – Tŕstie
26.11.2020 – Dolný Lieskov
27.11.2020 – Tŕstie
17.12.2020 – Dolný Lieskov
18.12.2020 – Tŕstie

Vývoz ostatných komodít bude občanom vopred oznámený vyhláškou v miestnom rozhlase a zverejnený vo vývesných skrinkách a na webstránke obce.

Miesto zberu:

  • m. č. Dolný Lieskov – sklad za Centrumom sociálnych služieb NÁDEJ
  • m. č. Tŕstie – kultúrny dom

 

Plasty je potrebné odovzdať na miestach zberu poverenému pracovníkovi v  igelitových vreciach, ktorý vydá nové vrecia na ďalší zber.

Vývoz skla

Január
30.01.2020 Marec
19.03.2020 Maj
25.05.2020
Jún 22.06.2020 Júl 20.07.2020 September 25.09.2020
Október 20.10.2020 December  29.12.2020

 

deň matiek

deň matiek

Pri príležitosti Dňa matiek sa v nedeľu 12.mája 2019 uskutoční slávnostne posedenie

svojím programom nás potešia deti z Materskej školy. Všetky mamičky, babičky aj prababičky srdečne pozývame.

  • v časti Dolný Lieskov o 15. 00 h
  • v časti Tŕstie o 16.30 h
Kompostéry

Kompostéry

Obec Dolný Lieskov zakúpila pre jednotlivé domácnosti obce kompostéry na uskladňovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Tieto kompostéry budú vydávané jednotlivým domácnostiam

dňa 27. marca 2019 t.j. v stredu
v čase od 15:00 do 17:00 hod.

za Centrom sociálnych služieb pri multifunkčnom ihrisku. Každá domácnosť je povinná uskladňovať biologický rozložiteľný odpad, preto vyzývame domácnosti k prevzatiu kompostérov v určený deň a určenú hodinu na vydávanie týchto kompostérov.

 
 
Zber plastov

Zber plastov

Zber plastov sa v obci Dolný Lieskov uskutoční takto:

– v Dolnom Lieskove dňa 27.03.2019 t.j. v stredu – dopoludnia od 09:00 do 11:00 hod.,
– popoludní od 15:00 do 17:00 hod.
Plasty je potrebné odovzdať poverenému pracovníkovi do skladu za Centrom sociálnych služieb výlučne v priesvitných igelitových vreciach
– v Tŕstí dňa 28.03.2019 t.j. vo štvrtok – dopoludnia od 09:00 do 11:00 hod.,
– popoludní od 15:00 do 17:00 hod.
Plasty je potrebné odovzdať poverenému pracovníkovi za kultúrnym domom výlučne v priesvitných igelitových vreciach.
 
 
Výkup papiera

Výkup papiera

Dňa 23. 3. 2019 t. j. v sobotu v čase od 11.40 do 11.50 hod sa v obci

uskutoční výkup papiera pri predajnom stánku (výmenou za hygienické výrobky).

Odovzdávaný papier (noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov):

– musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach
– balíky nesmú obsahovať kartóny
– z kníh musia byť odstránené tvrdé obaly

Výmenné pomery:

Odovzdávané množstvo papiera Poskytnuté hygienické výrobky
3 kg papiera 1 kotúčik toaletného papiera, 24 m 2 vrstvy
4,5 kg papiera 1 kotúčik toaletného papiera, 17, 25 m 3 vrstvy
6 kg papiera 1 kotúčik toaletného papiera, 16,8 m 4 vrstvy
6 kg papiera 1 kotúčik toaletného papiera, ECDONOMY 69 m, 2 vrstvy
HYGIENICKÉ VÝROBKY
10 kg papiera 1 balík vreckoviek (10 ks), 3 vrstvy
12 kg papiera 1 balík utierok 11 m (2 vyššie rolky), 2 vrstvy
10 kg 1 balík desiatových servítok
10 kg 1 krabička kozmetických vreckoviek 100 ks
DOPLNKOVÝ TOVAR
10 kg papiera 1 alobal 10 m
10 kg papiera 1 potravinová fólia 20 m
15 kg papiera 1 papier na pečenie hnedý 38 cm x 8 m
10 kg papiera 1 klbko špagátu 50g, 50 m
25 kg papiera Jar 450 ml
35 kg papiera Jar 900 ml
Zber elektroodpadu

Zber elektroodpadu

Obec Dolný Lieskov oznamuje, že v dňoch od 11.03. do 16.03.2019 t. j. celý týždeň sa v obci uskutoční zber elektroodpadu na obvyklom mieste – t. j. pri budove váhy za Centrom sociálnych služieb.

Elektroodpad je potrebné odovzdať kompletný, nie rozobratý.

Medzi elektroodpad patria: práčky, chladničky, vysávače, televízory, mikrovlnky, fény, elektrické roboty atď.