Oznamy

Oznamy

Výkup papiera

Výkup papiera

Dňa 25. 4. 2022 t. j. v pondelok sa v obci uskutoční výkup papiera:

– TŔSTIE – od 17.00 do 17.10 hod. pri kultúrnom dome

– DOLNÝ LIESKOV – od 17.15 do 17.25 hod. pri predajnom stánku obce

Papier musí byť zviazaný do balíkov, nie v krabiciach ani  v igelitových taškách.

Vykupujú sa: noviny, časopisy, letáky, knihy – bez tvrdých obalov.

Kartóny vykupované nie sú!

Zber plastov

Zber plastov

Dňa 24. 3. 2022 t. j. vo štvrtok sa v miestnej časti obce Dolný Lieskov uskutoční zber plastov, a to v čase od 9.00 do 11.00 hod. a popoludní od 14.00 do 16.00 hod. Plasty je potrebné priniesť do skladu za Centrum sociálnych služieb „Nádej“, kde poverená pracovníčka vydá nové vrecia na ďalší zber.

Dňa 25. 3. 2022 t. j. v piatok sa v miestnej časti obce Tŕstie uskutoční zber plastov, a to v čase od 9.00 do 11.00 hod. a popoludní od 14.00 do 16.00 hod. Plasty je potrebné priniesť za budovu kultúrneho domu, kde poverený pracovník vydá nové vrecia na ďalší zber.

Pozvánka na rokovanie OZ

Pozvánka na rokovanie OZ

Dňa 16. marca 2022 t. j. v stredu o 16.30 hod. sa uskutoční zasadnutie OZ v kultúrnom dome v Dolnom Lieskove. Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli webového sídla Obce Dolný Lieskov, nie v „Dokumentoch“ v časti „Obecné zastupiteľstvá“ z dôvodu zmeny webovej stránky obce, ktorá sa v súčasnosti pripravuje.

 

Prerušenie dodávky pitnej vody – oznam

Prerušenie dodávky pitnej vody – oznam

Dňa 10. 3. 2022 t. j. vo štvrtok v čase od 8.30 do 13.00 hod. bude z dôvodu opravy poruchy (havarijný stav) na verejnom vodovode odstávka vody v časti obce Dolný Lieskov – čísla domov 2 až 9, 291 až 307, bytovky od č. 219 – 233, bývalé štátne majetky, Centrum sociálnych služieb Nádej a čísla domov 66 – 74.

Považská vodárenská spoločnosť  upozorňuje občanov, aby sa dostatočne predzásobili pitnou vodou a venovali zvýšenú pozornosť pri obnove dodávky vody t. j. aby si skontrolovali či nemajú niekde zbytočne otvorené vodovodné kohútiky.

 

Zber plastov

Zber plastov

Dňa 24. 2. 2022 t. j. vo štvrtok sa v miestnej časti obce DOLNÝ LIESKOV uskutoční zber plastov v čase od 9.00 do 11.00 hod. a popoludní od 14.00 do 16.00 hod. Plasty je potrebné priniesť do skladu za Centrum sociálnych služieb „Nádej“ v priesvitných igelitových vreciach, kde poverená pracovníčka vydá nové vrecia na ďalší zber.

Dňa 25. 2. 2022 t. j. v piatok sa v miestnej časti obce TŔSTIE uskutoční zber plastov v čase od 9.00 do 11.00 hod. a popoludní od 14.00 do 16.00 hod. Plasty je potrebné priniesť za kultúrny dom v priesvitných igelitových vreciach, kde poverený pracovník vydá nové vrecia na ďalší zber.

Oznámenie o doručení poštových zásielok

Oznámenie o doručení poštových zásielok

Oznámenie o doručení dvoch zásielok zo zdravotnej poisťovne Dôvera občianke Martine Hlaváčovej, ktorá si tieto môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade do 4. 2. 2022. Po tomto termíne budú zásielky vrátené odosielateľovi.

Zber plastov

Zber plastov

Dňa 27. 1. 2022 t. j. vo štvrtok sa v miestnej časti obce Dolný Lieskov uskutoční zber plastov v čase od 9.00 do 11.00 hod. a popoludní od 14.00 do 16.00 hod. Plasty je potrebné priniesť v priesvitných igelitových vreciach do skladu za Centrum sociálnych služieb, kde poverená pracovníčka vydá nové vrecia na ďalší zber.

Dňa 28. 1. 2022 t. j. v piatok sa v miestnej časti obce Tŕstie uskutoční zber plastov v čase od 9.00 do 11.00 hod. a popoludní od 14.00 do 16.00 hod. Plasty je potrebné priniesť v priesvitných igelitových vreciach za kultúrny dom, kde poverený pracovník vydá nové vrecia na ďalší zber.

Výkup papiera

Výkup papiera

Dňa 17. 1. 2022 t. j. v pondelok sa v obci uskutoční výkup papiera:

– Dolný Lieskov od 16.55 do 17.05 hod. pri predajnom stánku obce

-Tŕstie od 16.35 do 16.45 hod. pri kultúrnom dome

Papier musí byť zviazaný do balíkov, nie v krabici ani igelitke.

Vykupujú sa: noviny. letáky, časopisy a knihy

Kartóny nebudú vykupované!

Oznam

Oznam

 

Obec Dolný Lieskov z dôvodu zhoršujúcej sa situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 a odporúčania RÚVZ týmto upravuje úradné hodiny pre verejnosť od 9. 12. 2021 do odvolania.

Úradné hodiny pre verejnosť budú v dňoch pondelok, stredu a štvrtok v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Žiadame občanov o striktné dodržiavanie úradných dní a hodín, a to len v nevyhnutných prípadoch, aby uprednostňovali telefonický a elektronický kontakt s pracovníkmi obecného úradu.

Telefónne číslo na obecný úrad: 042/4353268

Ďakujeme za pochopenie a zodpovedné dodržiavanie pandemických opatrení.

Ján KRIŽAN, starosta obce