Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Icon

Výberové konanie - riaditeľka MŠ

Výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ

161.32 KB      7. júna 2019
Icon

Výberové konanie - hlavný kontrolór

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce  Dolný Lieskov

326.99 KB      7. júna 2019
Icon

Finančná správa - EKASA

usmernenie k projektu eKASA .

486.67 KB      23. mája 2019
Icon

verejná vyhláška - O2 slovakia

oznámenie o začatí územného konania - navrhovateľ O2 Slovakia s.r.o.

553.45 KB      17. mája 2019
Icon
62.98 KB      26. apríla 2019
Icon
105.64 KB      10. apríla 2019
Icon
76.54 KB      7. marca 2019
Icon

Verejná vyhláška - oznámenie prerokovanie - UPN ZaD č. 3

oznamuje, že dňom 18. februára 2019 začína prerokovanie návrhu "Zmena a doplnok č. 3 Územný plán zóny Dolný Lieskov".

670.99 KB      20. februára 2019
Icon

Oznámenie o začatí prerokovania UPN - ZaD č.3

územného plánu obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 3

762.40 KB      20. februára 2019