Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Icon

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania...

Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania...

Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete..."

632.03 KB      4. februára 2020
Icon

Informácia k zápisu detí do MŠ Dolný Lieskov

Informácia pre rodičov k zápisu detí do MŠ Dolný Lieskov vrátane tlačiva "Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ"

380.92 KB      4. februára 2020
Icon

Oznam o výkupe papiera

Výkup papiera v obci Dolný Lieskov dňa 18. 1. 2020

335.38 KB      14. januára 2020
Icon

Oznam

Povinnosť vlastníkov nehnuteľností v obci Dolný Lieskov

262.63 KB      30. decembra 2019
Icon

Oznam - zatvorenie OcÚ

Oznam o zatvorení OcÚ v dňoch 23. 12. až 31. 12. 2019

85.22 KB      13. decembra 2019
Icon

Oznámenie o doručení pošty

Oznámenie o doručení pošty občanovi Patrikovi Boškovi

120.45 KB      6. decembra 2019
Icon

Oznámenie nastúpenia náhradníka na poslanca OZ

Oznámenie nastúpenia náhradníka na poslanca OZ v Dolnom Lieskove v poradí druhého náhradníka na zaniknutý mandát poslanca

217.21 KB      4. decembra 2019
Icon

Správa nezávislého audítora

Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018

695.92 KB      27. novembra 2019
Icon

Výročná správa obce za rok 2018

Individuálna výročná správa Obce Dolný Lieskov za rok 2018

3.48 MB      27. novembra 2019