Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Icon

Volebné okrsky a volebné miestnosti

Utvorenie volebných okrskov  a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia dňa 29. októbra 2022

7.78 KB      9. augusta 2022
Icon

Oznámenie o uložení poštovej zásielky

Oznámenie o uložení poštovej zásielky pre občianku Martinu Hlaváčovú na pošte v Dolnom Lieskove

11.80 KB      5. augusta 2022
Icon

Oznámenie o volebných obvodoch a počte poslancov do zastupiteľstva samosprávneho kraja

Oznámenie o volebných obvodoch, počte poslancov, ktorý sa v nich má voliť do zastupiteľstva samosprávneho kraja

368.86 KB      4. augusta 2022
Icon

Zverejnenie elektronických adries

Zverejnenie elektronických adries na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

315.69 KB      2. augusta 2022
Icon

Utvorenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov

Určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov pre voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré sa budú konať dňa 29. 10. 2022

153.62 KB      20. júla 2022
Icon

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce

128.71 KB      20. júla 2022
Icon

Oznámenie o uložení poštovej zásielky

Oznámenie o uložení poštovej zásielky na pošte v Dolnom Lieskove občianke Martine Hlaváčovej

12.51 KB      15. júla 2022
Icon

Detský tábor VENDELÍNKOVO

Detský tábor Vendelínkovo od 11. 7. do 15. 7. 2022 - Farma EKORAJ

694.09 KB      1. júla 2022
Icon

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov dňa 22. 6. 2022

303.18 KB      17. júna 2022
Icon

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volebný do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volebný do orgánov samosprávy obcí vo voľbách, ktoré sa konajú 29. októbra 2022

21.10 KB      15. júna 2022