Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Icon

KRITÉRIA PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

v MŠ DOLNÝ LIESKOV  pre školský rok 2022/2023

311.20 KB      13. mája 2022
Icon

POZVÁNKA

Deň matiek

205.52 KB      4. mája 2022
Icon

POZVÁNKA

Deň matiek

193.08 KB      4. mája 2022
Icon

Oznámenie o uložení poštovej zásielky

Oznámenie o uložení poštovej zásielky občianke Lucii Kvasničkovej na pošte v Dolnom Lieskove

12.76 KB      29. apríla 2022
Icon

OZNAM - prijímanie detí do MŠ

Oznam o predkladaní žiadostí o prijatie detí do predškolského zariadenia na šk. rok 2022/2023

129.15 KB      26. apríla 2022
Icon

Oznámenie o uložení poštovej zásielky

Oznámenie o uložení poštovej zásielky na pošte v Dolnom Lieskove občianke Martine Hlaváčovej, bytom Dolný Lieskov

12.36 KB      25. apríla 2022
Icon

OZNAM

PlayMax-regionálny poskytovateľ internetu

109.80 KB      8. apríla 2022
Icon

Oznámenie o uložení zásielky na pošte

Oznámenie o uložení zásielky na pošte občianke Martina Hlaváčová, bytom Dolný Lieskov

12.57 KB      25. marca 2022
Icon

Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023

Zápis detí do MŠ Dolný Lieskov na školský rok 2022/2023

61.06 KB      23. marca 2022