Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Icon

Oznam

Oznam o zatvorení obecného úradu

81.45 KB      24. júla 2020
Icon

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudač. konania - Predlženie NN siete

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie na stavbu 10832 - Dolný Lieskov - Medziskladie - Predlženie NNK pre IBV

609.59 KB      19. júna 2020
Icon

Prevádzka MŠ Dolný Lieskov - oznam

Prevádzka MŠ Dolný Lieskov od 15. 6. do 30. 6. 2020

174.22 KB      14. júna 2020
Icon

Oznámenie o zrušení OZ

Oznámenie o zrušení rokovania OZ na deň 10.6.2020

118.89 KB      8. júna 2020
Icon

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, účinné od 1.5.2020

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov  a ďalších volených orgánov, účinné od 1.5.2020

461.73 KB      8. júna 2020
Icon

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

Strategický dokument - Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

249.17 KB      1. júna 2020
Icon

Oznámenie zastupujúcej riaditeľky MŠ

Vydanie rozhodnutí o ne/prijatí dieťaťa do Materskej školy Dolný Lieskov 193 na školský rok 2020/2021

100.09 KB      1. júna 2020
Icon

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ s programom dňa 27.5.2020

155.91 KB      21. mája 2020
Icon

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v m. č. Tŕstie dňa 11. 6. 2020

606.91 KB      19. mája 2020
Icon

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v m. č. Dolný Lieskov dňa 4. 6. 2020

349.63 KB      19. mája 2020