Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Icon

Oznam o zabezpečení nákupu potravín seniorom.

Oznam o zabezpečení nákupu potravín a liekov seniorom a výzva na šitie ochranných rúšok.

204.56 KB      27. marca 2020
Icon

Aktuálne informácie MŠ Dolný Lieskov

Aktuálne informácie MŠ Dolný Lieskov z dôvodu preventívnych opatrení pred koronavírusom

218.37 KB      26. marca 2020
Icon

Oznam o platení poplatku za KO

Oznam o  platení poplatku za KO - združené odpadové nádoby/upozornenie

 

 

 

 

198.84 KB      25. marca 2020
Icon

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľku MŠ

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľka Materskej školy Dolný Lieskov

359.81 KB      25. marca 2020
Icon

Zmena úradných hodín na OcÚ

Zmena úradných hodín počas stránkových dní od 16. 3. 2020

183.77 KB      16. marca 2020
Icon

Opatrenie ÚVZ SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia.

603.45 KB      16. marca 2020
Icon

OZNAM - o uzatvorení MŠ

Oznam o uzatvorení MŠ v období od 12.3.2020 do 16.3.2020 z dôvodu ohrozenia verejného zdravia.

197.13 KB      13. marca 2020
Icon

oznámenie o zrušení zasadnutia OZ

Zrušenie plánovaného zasadnutia OZ dňa 11.3.2020

214.87 KB      11. marca 2020
Icon

Usmernenie pre obce - koronavírus

Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v Slovenskej republike

168.12 KB      9. marca 2020
Icon

Verejná vyhláška - predchádzanie koronavírusu

Verejná vyhláška, ktorou s oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenie prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmerenie pre obce

813.60 KB      9. marca 2020