Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Icon

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 4. 11. 2020 v m. č. Dolný Lieskov

286.65 KB      21. októbra 2020
Icon

Výberové konanie - hlavný kontrolór obce

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Dolný Lieskov

256.21 KB      6. októbra 2020
Icon

Verejná vyhláška - Oznámenie

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaní
stavby "Sklad krmovín" v k.ú. Tŕstie

524.44 KB      6. októbra 2020
Icon

Oznam správcu Farského úradu Slopná

Bohoslužby vo farnosti Slopná počas "stavu núdze"

190.33 KB      1. októbra 2020
Icon

Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie

Verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie - kolaudácia stavby  " 10838 - Dolný Lieskov - Medziskladie - Predĺženie NNK pre IBV "

1.05 MB      23. septembra 2020
Icon

Sociálne služby

Sociálne služby-opatrovateľská služba  v 24 obciach kumulovaných v SOU Jasenica so sídlom v Považskej Bystrici.

246.97 KB      21. septembra 2020
Icon

Výkup papiera

Výkup papiera v obci Dolný Lieskov  dňa 24.9.2020 od 16,45 hod. do 17,00 hod. a v obci Tŕstie od 16,30 hod. do 16,40 hod.

391.14 KB      21. septembra 2020
Icon

Oznam - zatvorenie OcÚ

Oznámenie o zatvorení OcÚ dňa 14.09.2020

75.94 KB      11. septembra 2020
Icon

Oznam rodičom detí MŠ

Oznam pre rodičov detí, ktoré budú navštevovať MŠ v školskom roku 2020/2021

585.11 KB      28. augusta 2020
Icon

Oznam

Oznam o zatvorení obecného úradu

81.45 KB      24. júla 2020