Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Icon
62.98 KB      26. apríla 2019
Icon
105.64 KB      10. apríla 2019
Icon
76.54 KB      7. marca 2019
Icon

Verejná vyhláška - oznámenie prerokovanie - UPN ZaD č. 3

oznamuje, že dňom 18. februára 2019 začína prerokovanie návrhu "Zmena a doplnok č. 3 Územný plán zóny Dolný Lieskov".

670.99 KB      20. februára 2019
Icon

Oznámenie o začatí prerokovania UPN - ZaD č.3

územného plánu obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 3

762.40 KB      20. februára 2019
Icon

Dodatočné stavebné povolenie

Stavba: "Rodinný dom - novostavba" na pozemku p.č. KNC 299/11

453.82 KB      16. januára 2019
Icon

Oznámenie o strategickom dokumente UP visolaje

Zmeny a doplnky č. 3 UP obce Visolaje

452.03 KB      21. novembra 2018
Icon

Oznámenie o doručení písomnosti

od súdneho exekútora

118.63 KB      23. októbra 2018
Icon

Oznámenie o doručení písomnosti OR PZ

okresne riaditeľstvo Považská Bystrica

119.29 KB      17. októbra 2018