Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Icon
116.81 KB      1. októbra 2018
Icon
139.88 KB      18. septembra 2018
Icon

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Rekonštrukcia MK a chodník v k.ú. Tŕstie

Verejná vyhláška- Rozhodnutie -  na stavby Rekonštrukcia miestnych komunikácii a vybudovanie chodníka v k.ú. Tŕstie

2.80 MB      14. septembra 2018
Icon

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - miestna komunikácia Dol. Lieskov - pri Ihrisku

Verejná vyhláška - "Vybudovanie miestnej komunikácie v k.ú. Dolný Lieskov - pri Ihrisku"

 

2.85 MB      14. septembra 2018
Icon

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - miestna komunikácia

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí staveb. konania- Vybudovanie miestnej komunikácie v k.ú. Dol.Lieskov - pri ihrisku

547.05 KB      10. augusta 2018
Icon

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí staveb.konania - rekonštrukcie MK Tŕstie

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania a povolení stavby "Rekonštrukcia miestnych komunikácii Tŕstie"

654.40 KB      10. augusta 2018