Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Icon

Celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19

Oznam k 2. kolu celoplošného testovania obyvateľov na COVID-19 na území obce Dolný Lieskov v dňoch 7. a 8. 11. 2020

206.14 KB      6. novembra 2020
Icon

Celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19

Oznam k celoplošnému testovaniu obyvateľov na COVID-19 na území obce DOLNÝ LIESKOV

214.46 KB      29. októbra 2020
Icon

Prerušenie prevádzky MŠ Dolný Lieskov

Prerušenie prevádzky MŠ Dolný Lieskov v mesiacoch október a november 2020

80.79 KB      27. októbra 2020
Icon

Uznesenie vlády SR č. 678

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 u 22.10.2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. 9. 2020

840.78 KB      23. októbra 2020
Icon

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 4. 11. 2020 v m. č. Dolný Lieskov

286.65 KB      21. októbra 2020
Icon

Uznesenie vlády SR č. 665

Uznesenie vlády Slovenskej republiky k 665 z 18.9.2020 k návrhu na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu

295.21 KB      21. októbra 2020
Icon

Metodický pokyn ŠÚ SR pre účely SODB v r. 2021

Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10910-1622/2020 z 9. 10. 2020, ktorým sa ustanovuje postup obcí pri zbere údajov o obyvateľoch pre účely SODB v roku 2021

312.97 KB      20. októbra 2020
Icon

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

1.99 MB      16. októbra 2020
Icon

Verejná vyhláška - Oznámenie

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaní
stavby "Sklad krmovín" v k.ú. Tŕstie

524.44 KB      6. októbra 2020
Icon

Nariadenie vlády SR z 30. 9. 2020

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 30.9.2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19

1.82 MB      2. októbra 2020