Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Icon

Verejná vyhláška - Oznámenie

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaní
stavby "Sklad krmovín" v k.ú. Tŕstie

524.44 KB      6. októbra 2020
Icon

Nariadenie vlády SR z 30. 9. 2020

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 30.9.2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19

1.82 MB      2. októbra 2020
Icon

Oznam správcu Farského úradu Slopná

Bohoslužby vo farnosti Slopná počas "stavu núdze"

190.33 KB      1. októbra 2020
Icon

Tlačová správa - SODB

Tlačová správa ŠÚ SR - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

116.59 KB      30. septembra 2020
Icon

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

497.50 KB      30. septembra 2020
Icon

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

2.40 MB      30. septembra 2020
Icon

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

2.41 MB      30. septembra 2020
Icon

Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie

Verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie - kolaudácia stavby  " 10838 - Dolný Lieskov - Medziskladie - Predĺženie NNK pre IBV "

1.05 MB      23. septembra 2020
Icon

Sociálne služby

Sociálne služby-opatrovateľská služba  v 24 obciach kumulovaných v SOU Jasenica so sídlom v Považskej Bystrici.

246.97 KB      21. septembra 2020
Icon

Výkup papiera

Výkup papiera v obci Dolný Lieskov  dňa 24.9.2020 od 16,45 hod. do 17,00 hod. a v obci Tŕstie od 16,30 hod. do 16,40 hod.

391.14 KB      21. septembra 2020