village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
5.6.2019
Dodatok č. 1 ku olektívnej zmluve
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 1 ku olektívnej zmluve
Predmet Dodatok č. 1 ku olektívnej zmluve
Dátum zverejnenia 5.6.2019
Poznámka Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve ZO SLOVES pre obecné úrady so sídlom v Prečíne
Prílohy
a5a8a_scan.pdf
13.5.2019
Zmluva č. 149583 - dotácia pre DHZ Tŕstie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. 149583 - dotácia pre DHZ Tŕstie
Predmet Zmluva č. 149583 - dotácia pre DHZ Tŕstie
Dátum zverejnenia 13.5.2019
Poznámka Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
3.5.2019
Dodatok č.1 k zmluve č. 356/2017 AS9/10
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č.1 k zmluve č. 356/2017 AS9/10
Predmet Dodatok č.1 k zmluve č. 356/2017 AS9/10
Dátum zverejnenia 3.5.2019
Poznámka Realizácia stavebných prác na stavbe "KD Tŕstie - zníženie energetickej náročnosti s využitím OZE"
3.5.2019
Zmluva č. 39418 - dotácia pre DHZ Dolný Lieskov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. 39418 - dotácia pre DHZ Dolný Lieskov
Predmet Zmluva č. 39418 - dotácia pre DHZ Dolný Lieskov
Dátum zverejnenia 3.5.2019
Poznámka Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
4.3.2019
Zmluva o BOZP a OPP
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o BOZP a OPP
Predmet Zmluva o BOZP a OPP
Dátum zverejnenia 4.3.2019
Poznámka Zmluva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
20.2.2019
Dodatok č. 2 k zmluve
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 2 k zmluve
Predmet Dodatok č. 2 k zmluve
Dátum zverejnenia 20.2.2019
Poznámka o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
7.2.2019
Zmluva - Union
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva - Union
Predmet Zmluva - Union
Dátum zverejnenia 7.2.2019
10.12.2018
Dodatok č.1 k zmluve č. 074TN220043
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č.1 k zmluve č. 074TN220043
Predmet Dodatok č.1 k zmluve č. 074TN220043
Dátum zverejnenia 10.12.2018
21.11.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie
Dátum zverejnenia 21.11.2018
Poznámka Zmluva o poskytnutí dotácie Rodičovskému združeniu pri ZŠ Š. Závodníka Pružina
21.11.2018
Zmluva č. 15/014/18
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. 15/014/18
Predmet Zmluva č. 15/014/18
Dátum zverejnenia 21.11.2018
Poznámka Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
31.10.2018
Zmluva o poskytnutí plaveckého vycviku
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí plaveckého vycviku
Predmet Zmluva o poskytnutí plaveckého vycviku
Dátum zverejnenia 31.10.2018
Poznámka plavecký výcvik pre žiakov materskej školy na krytej plavárni v Považskej Bystrici.
23.10.2018
Zmluva - TRISTAV PLUS - rekonštrukcia
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva - TRISTAV PLUS - rekonštrukcia
Predmet Zmluva - TRISTAV PLUS - rekonštrukcia
Dátum zverejnenia 23.10.2018
Poznámka Rekonštrukcia vykurovania, plynoinštalácie, elektroinštalácie a prípojky NN.
17.10.2018
Zmluva o dielo - rekonštrukcia komunikácii
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo - rekonštrukcia komunikácii
Predmet Zmluva o dielo - rekonštrukcia komunikácii
Dátum zverejnenia 17.10.2018
Poznámka Predmetom zmluvy sú nasledujúce stavebné objekty: Dolný Lieskov - rekonštrukcia komunikácie pri ihrisku Dolný Lieskov - Tŕstie - Trasa "C" - pri ihrisku Dolný Lieskov - Tŕstie - Trasa "B" - k Starej píle Chodník Dolný Lieskov - Tŕstie
3.10.2018
Zmluva o grantovom účte
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o grantovom účte
Predmet Zmluva o grantovom účte
Dátum zverejnenia 3.10.2018
Poznámka s Prima Banka Slovensko a.s.
3.10.2018
Zmluva č. 074TN220043
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. 074TN220043
Predmet Zmluva č. 074TN220043
Dátum zverejnenia 3.10.2018
Poznámka Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
21.9.2018
Dodatok k zmluve telekom
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve telekom
Predmet Dodatok k zmluve telekom
Dátum zverejnenia 21.9.2018
Poznámka o poskytovaní verejných služieb
31.8.2018
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
Predmet Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
Dátum zverejnenia 31.8.2018
Poznámka a výrobkov z nich pre školský rok 2018/2019
30.8.2018
Zmluva o dielo
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 30.8.2018
Poznámka hudobná produkcia na hodových slávnostiach
25.8.2018
Zmluva s TJ
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva s TJ
Predmet Zmluva s TJ
Dátum zverejnenia 25.8.2018
25.7.2018
Zmluva č. 35/A/2018
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. 35/A/2018
Predmet Zmluva č. 35/A/2018
Dátum zverejnenia 25.7.2018
Poznámka Zmluva o výkone štatutárneho auditu