village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
Detail zmluvy 218/2023
Číslo 218/2023
Zmluvná strana 1 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 1 IČO 00317179
Zmluvná strana 2 Ing. Ľudovít VICIAN, štatutárny audítor
Zmluvná strana 2 IČO 40711820
Názov Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2022 a k 31. 12. 2023
Predmet Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2022 a k 31. 12. 2023
Cena 800.00
Dátum uzavretia 4.9.2023
Dátum zverejnenia 5.9.2023
Dátum účinnosti 6.9.2023
Poznámka Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2022 a k 31. 12. 2023, uzavretá podľa § 269 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
12.9.2023
Zmluva o dielo
Ladislav Ďurkech
Detail zmluvy 3/2003
Číslo 3/2003
Zmluvná strana 1 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 1 IČO 00317179
Zmluvná strana 2 Ladislav Ďurkech
Zmluvná strana 2 IČO 1020514726
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Cena 17889
Dátum uzavretia 11.9.2023
Dátum zverejnenia 12.9.2023
Poznámka Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa tejto zmluvy zhotoviť pre objednávateľa dielo Oplotenie cintorína časť 2
5.9.2023
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2022 a k 31. 12. 2023
Ing. Ľudovít VICIAN, štatutárny audítor
Detail zmluvy 218/2023
Číslo 218/2023
Zmluvná strana 1 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 1 IČO 00317179
Zmluvná strana 2 Ing. Ľudovít VICIAN, štatutárny audítor
Zmluvná strana 2 IČO 40711820
Názov Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2022 a k 31. 12. 2023
Predmet Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2022 a k 31. 12. 2023
Cena 800.00
Dátum uzavretia 4.9.2023
Dátum zverejnenia 5.9.2023
Dátum účinnosti 6.9.2023
Poznámka Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2022 a k 31. 12. 2023, uzavretá podľa § 269 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
25.8.2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú ečať č. RA-SNCA/20201712
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej nár.certifikačnej autority
Detail zmluvy RA-SN CA/20201712
Číslo RA-SN CA/20201712
Zmluvná strana 1 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 1 IČO 00317179
Zmluvná strana 2 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej nár.certifikačnej autority
Zmluvná strana 2 IČO 42156424
Názov Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú ečať č. RA-SNCA/20201712
Predmet Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú ečať č. RA-SNCA/20201712
Cena 0
Dátum uzavretia 2.8.2023
Dátum zverejnenia 25.8.2023
Dátum účinnosti 26.8.2023
27.6.2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
INISOFT s.r.o.
Detail zmluvy 00317179/000/2023
Číslo 00317179/000/2023
Zmluvná strana 1 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 1 IČO 00317179
Zmluvná strana 2 INISOFT s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 45234469
Názov Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
Predmet Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
Cena 119
Dátum uzavretia 7.6.2023
Dátum zverejnenia 27.6.2023
23.6.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 2/2018 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
OBEC Dolný Lieskov
Detail zmluvy Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí dotácie TJ Mier Tŕstie
Číslo Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí dotácie TJ Mier Tŕstie
Zmluvná strana 1 TJ "Mier" Tŕstie
Zmluvná strana 1 IČO 30231205
Zmluvná strana 2 OBEC Dolný Lieskov
Zmluvná strana 2 IČO 00317179
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 2/2018 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 2/2018 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
Cena 800.00
Dátum uzavretia 16.6.2023
Dátum zverejnenia 23.6.2023
Poznámka Dotácia v zmysle VZN č. 2/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce TJ "Mier" Tŕstie
11.5.2023
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby
Gabriela Podobenová -Súkromná plavecká škola
Detail zmluvy 2/2023
Číslo 2/2023
Zmluvná strana 1 Obec Dolný Lieskov-Materská škola
Zmluvná strana 1 IČO 00317179
Zmluvná strana 2 Gabriela Podobenová -Súkromná plavecká škola
Zmluvná strana 2 IČO 40678237
Názov Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby
Predmet Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby
Cena 225
Dátum uzavretia 9.5.2023
Dátum zverejnenia 11.5.2023
4.5.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy Zmluva č.323 0384
Číslo Zmluva č.323 0384
Zmluvná strana 1 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 1 IČO 00317179
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Cena 3000
Dátum uzavretia 3.5.2023
Dátum zverejnenia 4.5.2023
Dátum účinnosti 4.5.2023
4.5.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy Zmluva č. 323 0383
Číslo Zmluva č. 323 0383
Zmluvná strana 1 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 1 IČO 00317179
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Cena 3000
Dátum uzavretia 3.5.2023
Dátum zverejnenia 4.5.2023
Dátum účinnosti 4.5.2023
27.4.2023
Poistná zmluva č.5190059584
Komunálna poisťovňa ,a.s. Vienna Insurance Group
Detail zmluvy Poistná zmluva č.5190059584
Číslo Poistná zmluva č.5190059584
Zmluvná strana 1 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 1 IČO 00317179
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa ,a.s. Vienna Insurance Group
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Poistná zmluva č.5190059584
Predmet Poistná zmluva č.5190059584
Cena 20
Dátum uzavretia 5.4.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
Dátum účinnosti 6.4.2023
27.4.2023
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.1634/2022
Obec Dolný Lieskov
Detail zmluvy Zmluva o zriadení vecného bremena č.1634/2022-Dodatok č.1
Číslo Zmluva o zriadení vecného bremena č.1634/2022-Dodatok č.1
Zmluvná strana 1 Považská vodárenská spoločnosť,a.s.,
Zmluvná strana 1 IČO 36672076
Zmluvná strana 2 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 2 IČO 00317179
Názov Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.1634/2022
Predmet Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.1634/2022
Cena 0
Dátum uzavretia 22.3.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
Dátum účinnosti 23.3.2023
27.4.2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č.1634/2022
Obec Dolný Lieskov
Detail zmluvy 1634/2022
Číslo 1634/2022
Zmluvná strana 1 Považská vodárenská spoločnosť ,a.s.
Zmluvná strana 1 IČO 036672076
Zmluvná strana 2 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 2 IČO 00317179
Názov Zmluva o zriadení vecného bremena č.1634/2022
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena č.1634/2022
Cena 0
Dátum uzavretia 1.2.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
Dátum účinnosti 2.2.2023
19.4.2023
zmluva o prevode výpočtovej techniky :ZLP-VT-2023-0393
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Detail zmluvy Zmluva o prevode výpočtovej techniky 1/2023
Číslo Zmluva o prevode výpočtovej techniky 1/2023
Zmluvná strana 1 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 1 IČO 00317179
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Zmluvná strana 2 IČO 45736359
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky :ZLP-VT-2023-0393
Predmet zmluva o prevode výpočtovej techniky :ZLP-VT-2023-0393
Cena 100
Dátum uzavretia 14.4.2023
Dátum zverejnenia 19.4.2023
Dátum účinnosti 19.4.2023
19.4.2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Datacentrumelektronizácie územnej samosprávy Slovenska(DEUS)
Detail zmluvy Zmluva o prevode výpočtovej techniky 1/2023
Číslo Zmluva o prevode výpočtovej techniky 1/2023
Zmluvná strana 1 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 1 IČO 00317179
Zmluvná strana 2 Datacentrumelektronizácie územnej samosprávy Slovenska(DEUS)
Zmluvná strana 2 IČO 45736359
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Predmet Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Cena 100
Dátum uzavretia 14.4.2023
Dátum zverejnenia 19.4.2023
Dátum účinnosti 19.4.2023
29.3.2023
Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena
Obec Dolný Lieskov
Detail zmluvy Zmluva o zriadení vecného bremena č.1634/2022
Číslo Zmluva o zriadení vecného bremena č.1634/2022
Zmluvná strana 1 Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluvná strana 1 IČO 36672076
Zmluvná strana 2 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 2 IČO 00317179
Názov Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena
Predmet Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena
Cena 0
Dátum uzavretia 20.3.2023
Dátum zverejnenia 29.3.2023
Dátum účinnosti 23.3.2023
29.3.2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
Obec Dolný Lieskov
Detail zmluvy Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1634/2022
Číslo Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1634/2022
Zmluvná strana 1 Považská vodárenská spoločnosť , a.s.
Zmluvná strana 1 IČO 036672076
Zmluvná strana 2 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 2 IČO 00317179
Názov Zmluva o zriadení vecného bremena
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena
Cena 0
Dátum uzavretia 27.1.2022
Dátum zverejnenia 29.3.2023
Dátum účinnosti 7.2.2022
27.3.2023
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
Obec Dolný Lieskov
Detail zmluvy Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1634/2022
Číslo Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1634/2022
Zmluvná strana 1 Považská vodárenská spoločnosť ,a.s.
Zmluvná strana 1 IČO 36672076
Zmluvná strana 2 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 2 IČO 00317179
Názov Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
Predmet Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
Cena 0
Dátum uzavretia 20.3.2023
Dátum zverejnenia 27.3.2023
Dátum účinnosti 22.3.2023
27.3.2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
Obec Dolný Lieskov
Detail zmluvy Zmluva o zriadení vecného bremena č.1634/2022
Číslo Zmluva o zriadení vecného bremena č.1634/2022
Zmluvná strana 1 Považská vodárenská spoločnosť ,a.s.
Zmluvná strana 1 IČO 36672076
Zmluvná strana 2 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 2 IČO 00317179
Názov Zmluva o zriadení vecného bremena
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena
Cena 0
Dátum uzavretia 27.1.2023
Dátum zverejnenia 27.3.2023
Dátum účinnosti 7.2.2023
8.3.2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
Obec Dolný Lieskov
Detail zmluvy 1634/2022
Číslo 1634/2022
Zmluvná strana 1 Považská vodárenská spoločnosť, a .s.
Zmluvná strana 1 IČO 0031717936672076
Zmluvná strana 2 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 2 IČO 00317179
Názov Zmluva o zriadení vecného bremena
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena
Cena 0
Dátum uzavretia 27.1.2023
Dátum zverejnenia 8.3.2023
Dátum účinnosti 28.1.2023
7.3.2023
Rámcová kúpno-predajná zmluva
Milan Brojo
Detail zmluvy Rámcová kúpno-predajná zmluva
Číslo Rámcová kúpno-predajná zmluva
Zmluvná strana 1 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 1 IČO 00317179
Zmluvná strana 2 Milan Brojo
Zmluvná strana 2 IČO 32902417
Názov Rámcová kúpno-predajná zmluva
Predmet Rámcová kúpno-predajná zmluva
Cena 5000
Dátum uzavretia 3.3.2023
Dátum zverejnenia 7.3.2023
Dátum účinnosti 4.3.2023
7.3.2023
Dohoda č.23/11/012/7
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
Detail zmluvy DOHODA č.23/11/012/7
Číslo DOHODA č.23/11/012/7
Zmluvná strana 1 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 1 IČO 00317179
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č.23/11/012/7
Predmet Dohoda č.23/11/012/7
Cena 0
Dátum uzavretia 24.1.2023
Dátum zverejnenia 7.3.2023
Dátum účinnosti 25.1.2023