village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Symboly obce

Erb obce Vlajka obce.

Symboly obce Dolný Lieskov sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou D–106/98.

Symboly obce tvorí :

Erb obce – v striebornom štíte zelená dvojlistá vetvička s troma zlatými lieskovcami. Erb je vyobrazený i v pečati obce Dolný Lieskov.

Vo väčšom znaku obce je erb doplnený o postavu strieborného, zlatovlasého, zlatokrídleho zeleno odetého anjela strážcu s červeným plášťom, držiaceho za ruku rovnako odeté dieťa.

Vlajka obce – pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/6), bielej (1/6), zelenej (2/6), bielej (1/6) a žltej (1/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do 1/3 listu.

   

Podkladom pre návrh väčšieho znaku erbu bol obraz za oltárom miestneho rímsko-katolíckeho kostola postaveného v roku 1754 v barokovom štýle, ktorý je zasvätený sv. Anjelom Strážcom. Náčrtok terajšieho erbu spracoval miestny občan pán Vladimír Taláp.