village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

O obci

Obec Dolný Lieskov

Dolný Lieskov 193
018 21  Dolný Lieskov
Tel :
Mobil:
Email:
042 / 4353268
0911 886993
starosta(at)dolnylieskov.sk
ekonom(at)dolnylieskov.sk
matrika(at)dolnylieskov.sk
kontrolor(at)dolnylieskov.sk
Samosprávny kraj:
Okres:
Región:
Poč. obyvateľov k 1.1.2010
Rozloha:
Prvá písomná zmienka:
Trenčianský
Považská Bystrica
Strážovske vrchy
820
1 647 ha
m. č. Dolný Lieskov – rok 1327
m. č. Tŕstie – rok 1330

Fakturačné údaje

IČO: 00317179
DIČ: 2020684666

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 – 15:00
Útorok 7:00 – 15:00
Streda 7:00 – 17:00
Štvrtok 7:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 13:00

Stránkové dni

Pondelok 7:30 – 14:30
Streda 7:30 – 16:30
Štvrtok 7:30 – 14:30

Ak občanovi v individuálnych prípadoch stránkové hodiny nevyhovujú, môže si telefonicky dohodnúť iný náhradný termín.

Organizačná štruktúra obce

 

Starosta: Ján Križan
Ekonómka: Mgr. Eva Kalusová
Učtovníčka, matrikárka: Eva Dzurjaníková
Hlavný kontrolór: Mgr. Radoslav Olašák
Zastupiteľstvo: Zástupca: Stanislav Novosad
  Poslanci: Ing.Miroslav Mišík

 

Ing.Róbert Vavrík PhD.

Ondrej Gločka

Emília Rosinová

Roman Kukuča