village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Verejné obstarávanie

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
18.11.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - PHZ
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2021
Názov Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - PHZ
Popis Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) "Vývoz komunálneho odpadu v obci Dolný Lieskov" s prílohami. Predmetom zákazy je poskytovanie služieb v oblasti zberu, vývozu, zneškodnenia a zhodnotenia komunálneho odpadu podľa špecifikácie a v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 výzvy. Dátum zverejnenia výzvy: 18. 11. 2021
1.6.2018
Výzva na predkladanie cenových ponúk - oplotenie cintorína Tŕstie
Detail dokumentu
Dátum 1.6.2018
Názov Výzva na predkladanie cenových ponúk - oplotenie cintorína Tŕstie
Popis Výzva na predloženie cenovej ponuky v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky na realizáciu tovarov a prác na akciu: „Oplotenie miestneho cintorína (nová časť) v k.ú. Tŕstie“
14.11.2017
Výzva na predkladanie ponúk
Detail dokumentu
Dátum 14.11.2017
Názov Výzva na predkladanie ponúk
Popis Názov zákazky: „Kultúrny dom Tŕstie – zníženie energetickej náročnosti s využitím OZE“
14.11.2017
Príloha č.2 Návrh zmluvy o dielo
Detail dokumentu
Dátum 14.11.2017
Názov Príloha č.2 Návrh zmluvy o dielo
Popis Návrh zmluvy - stavebné prace na projekte: „Kultúrny dom Tŕstie – zníženie energetickej náročnosti s využitím OZE“
14.11.2017
Príloha č. 3 projektová dokumentácia
Detail dokumentu
Dátum 14.11.2017
Názov Príloha č. 3 projektová dokumentácia
Popis Projektová dokumentácia pre projekt: „Kultúrny dom Tŕstie – zníženie energetickej náročnosti s využitím OZE“
17.7.2017
Výsledok verejného obstarávania 1. miesto
Detail dokumentu
Dátum 17.7.2017
Názov Výsledok verejného obstarávania 1. miesto
Popis 1. miesto vo verejnom obstarávaní v projekte plastové okná
17.7.2017
Výsledok verejného obstarávania 2. miesto
Detail dokumentu
Dátum 17.7.2017
Názov Výsledok verejného obstarávania 2. miesto
Popis 2. miesto verejného obstarávania v projekte plastové okná
17.7.2017
3. miesto verejného obstarávania v projekte plastové okná
Detail dokumentu
Dátum 17.7.2017
Názov 3. miesto verejného obstarávania v projekte plastové okná
Popis 3. miesto verejného obstarávania v projekte plastové okná
17.7.2017
Prieskum trhu - projekt plastové okná
Detail dokumentu
Dátum 17.7.2017
Názov Prieskum trhu - projekt plastové okná
Popis Podlimitná zákazka - prieskum trhu
10.7.2017
Výzva na predkladanie ponúk
Detail dokumentu
Dátum 10.7.2017
Názov Výzva na predkladanie ponúk
Popis Dodávka a montáž plastových okien a dverí do Materskej školy Dolný Lieskov
13.2.2016
Výzva na predkladanie ponúk
Detail dokumentu
Dátum 13.2.2016
Názov Výzva na predkladanie ponúk
Popis Názov zákazky: „Poskytnutie služby - Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu - Využívanie OZE a úspora energie“
15.1.2016
Výzva na predkladanie ponúk
Detail dokumentu
Dátum 15.1.2016
Názov Výzva na predkladanie ponúk
Popis Názov zákazky: „Poskytnutie služby - Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu - Vytváranie podmienok pre trávenie voľného času“
23.12.2015
Výzva na predkladanie ponúk
Detail dokumentu
Dátum 23.12.2015
Názov Výzva na predkladanie ponúk
Popis Názov zákazky: „Úprava projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia kultúrneho domu Lieskov v obci Dolný Lieskov“
15.12.2015
Výzva na predkladanie ponúk
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2015
Názov Výzva na predkladanie ponúk
Popis Názov zákazky: „Poskytnutie služby - Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu - Miestne komunikácie“
9.12.2015
Výzva na predkladanie ponúk
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2015
Názov Výzva na predkladanie ponúk
Popis Názov zákazky: „Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Dolný Lieskov“
2.7.2014
Smernica č. 1/2014
Detail dokumentu
Dátum 2.7.2014
Názov Smernica č. 1/2014
Popis o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa pri nakladaní s finančnými prostriedkami v procese verejného obstarávania