village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Záverečný účet obce

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
29.12.2023
Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke za rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 29.12.2023
Názov Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke za rok 2022
Popis Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31. 12. 2022
29.12.2023
Individuálna výročná správa Obce Dolný Lieskov za rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 29.12.2023
Názov Individuálna výročná správa Obce Dolný Lieskov za rok 2022
Popis Individuálna výročná správa Obce Dolný Lieskov za rok 2022 - prílohy výročnej správy sú zverejnené pri záverečnom účte obce za rok 2022
18.4.2023
Záverečný účet Obce Dolný Lieskov za rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 18.4.2023
Názov Záverečný účet Obce Dolný Lieskov za rok 2022
Popis Záverečný účet obce za rok 2022 včetne súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok - textová časť a tabuľková časť
12.12.2022
Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31. 12. 2021
Detail dokumentu
Dátum 12.12.2022
Názov Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31. 12. 2021
Popis Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu obce Dolný Lieskov o účtovnej závierke zostavenej k 31. 12. 2022
12.12.2022
Výročná správa Obce Dolný Lieskov za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 12.12.2022
Názov Výročná správa Obce Dolný Lieskov za rok 2021
Popis Výročná správa Obce Dolný Lieskov za rok 2021
27.6.2022
Záverečný účet obce Dolný Lieskov za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2022
Názov Záverečný účet obce Dolný Lieskov za rok 2021
Popis Schválený Záverečný účet obce Dolný Lieskov za rok 2021
28.6.2021
Záverečný účet Obce Dolný Lieskov za rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 28.6.2021
Názov Záverečný účet Obce Dolný Lieskov za rok 2020
Popis Záverečný účet obce včetne Súvahy, Výkazu ziskov a strát, Poznámok - textová časť a tabuľková časť
10.6.2020
Záverečný účet Obce Dolný Lieskov za rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2020
Názov Záverečný účet Obce Dolný Lieskov za rok 2019
Popis Záverečný účet obce za rok 2019 vrátane Poznámok, Súvahy a Výkazu ziskov a strát
10.9.2019
Záverečný účet obce Dolný Lieskov za rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 10.9.2019
Názov Záverečný účet obce Dolný Lieskov za rok 2018
Popis Záverečný účet obce za rok 2018 včetne Poznámok, Súvahy a Výkazu ziskov a strát
19.4.2018
Záverečný účet za rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 19.4.2018
Názov Záverečný účet za rok 2017
Popis Záverečný účet obce Dolný Lieskov za rok 2017
20.3.2018
Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 20.3.2018
Názov Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017
Popis Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2017
20.3.2018
Súvaha ziskov a strát za rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 20.3.2018
Názov Súvaha ziskov a strát za rok 2017
Popis Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2017
27.6.2016
Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2016
Názov Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Popis Záverečný účet Obce Dolný Lieskov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
17.6.2015
Záverečný účet obce za rok 2014
Detail dokumentu
Dátum 17.6.2015
Názov Záverečný účet obce za rok 2014
Popis Záverečný účet obce Dolný Lieskov za rok 2014
26.5.2015
Návrh záverečného účtu a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
Detail dokumentu
Dátum 26.5.2015
Názov Návrh záverečného účtu a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
Popis Návrh záverečného účtu a rozpočtové hospodárenie obce Dolný Lieskov za rok 2014
26.5.2015
Poznámky individuálnej účtovnej závierky za rok 2014
Detail dokumentu
Dátum 26.5.2015
Názov Poznámky individuálnej účtovnej závierky za rok 2014
Popis Poznámky individuálnej účtovnej závierky za obce Dolný Lieskov k 31.12.2014
6.6.2014
Záverečný účet a výročná správa za rok 2013
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2014
Názov Záverečný účet a výročná správa za rok 2013
Popis Záverečný účet a výročná správa obce Dolný Lieskov za rok 2013
6.6.2013
Záverečný účet za rok 2012
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2013
Názov Záverečný účet za rok 2012
Popis Záverečný účet obce Dolný Lieskov za rok 2012