village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
20.3.2023
Oznámenie o doručení poštových zásielok - Martina Hlaváčová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2023
Názov Oznámenie o doručení poštových zásielok - Martina Hlaváčová
Popis Oznámenie o doručení poštových zásielok občianke Martina Hlaváčová
19.3.2023
Pozvánka na zasadnutie OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ
Popis Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať dňa 22. 3. 2023
14.3.2023
Výzva na zaplatenie dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.3.2023
Názov Výzva na zaplatenie dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
Popis Výzva na zaplatenie nedoplatkov na dani z nehnuteľností, dani za psa a poplatku za komu-nálny odpad a drobný stavebný odpad.
14.3.2023
Zápis detí do 1. ročníka - ZŠ Slopná
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.3.2023
Názov Zápis detí do 1. ročníka - ZŠ Slopná
Popis Oznámenie o zápise detí do 1. ročníka v školskom roku 2023/2023 do ZŠ Slopná
7.3.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolný Lieskov-l.polrok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.3.2023
Dátum zvesenia 22.3.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolný Lieskov-l.polrok 2023
6.3.2023
HARMONOGRAM zvozu odpadov pre rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.3.2023
Názov HARMONOGRAM zvozu odpadov pre rok 2023
2.3.2023
Návrh Záverečného účtu obce Dolný Lieskov k 31. 12. 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.3.2023
Názov Návrh Záverečného účtu obce Dolný Lieskov k 31. 12. 2022
Popis Návrh Záverečného účtu obce Dolný Lieskov k 31. 12. 2022
1.3.2023
Oznámenie o doručení poštových zásielok - Peter Belavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.3.2023
Názov Oznámenie o doručení poštových zásielok - Peter Belavý
Popis Oznámenie o doručení poštových zásielok občanovi Petrovi Belavému
1.3.2023
Oznámenie o doručení poštových zásielok - Jana Belavá
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.3.2023
Názov Oznámenie o doručení poštových zásielok - Jana Belavá
Popis Oznámenie o doručení dvoch poštových zásielok občianke Jane Belavej
23.2.2023
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Antónia Hrenáková
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Názov Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Antónia Hrenáková
Popis Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občianke Antónií Hrenákovej
22.2.2023
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 v obci Dolný Lieskov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.2.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 v obci Dolný Lieskov
Prílohy
7a09e_TKO.pdf
21.2.2023
Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Dušan Dzurjaník
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2023
Názov Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Dušan Dzurjaník
Popis Oznámenie o doručení doporučenej zásielky do vlastných rúk občanovi Dušanovi Dzurjaníková
9.2.2023
Upovedomenie o začatí konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.2.2023
Dátum zvesenia 16.2.2023
Názov Upovedomenie o začatí konania
6.2.2023
Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Dušan Dzurjaník ml.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.2.2023
Názov Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Dušan Dzurjaník ml.
Popis Oznámenie o doručení poštovej zásielky občanovi Dušanovi Dzurjaníkovi ml. zo VšZP
30.1.2023
Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk - Dušan Dzurjaník ml.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.1.2023
Názov Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk - Dušan Dzurjaník ml.
Popis Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk pre občana Dušana Dzurjaníka ml.
24.1.2023
Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk - Mário Dzurjaník
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.1.2023
Názov Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk - Mário Dzurjaník
Popis Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk občanovi Máriovi Dzurjaníkovi.
19.1.2023
Oznam o voľnom pracovnom mieste
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.1.2023
Názov Oznam o voľnom pracovnom mieste
Popis Oznam o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - účtovníčka-matrikárka
19.12.2022
POZVÁNKA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.12.2022
Dátum zvesenia 21.12.2022
Názov POZVÁNKA
5.12.2022
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023 až 2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.12.2022
Názov Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023 až 2025
Popis Návrh viacročného rozpočtu obce Dolný Lieskov na roky 2023 až 2025
5.12.2022
Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Mário Dzurjaník
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.12.2022
Názov Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Mário Dzurjaník
Popis Oznámenie o doručení poštovej zásielky občanovi Máriovi Dzurjaníkovi