village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív

ÚZEMNÝ PLÁN – MIESTNA ČASŤ DOLNÝ LIESKOV

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
22.2.2019
Sprievodná správa
Detail dokumentu
Dátum 22.2.2019
Názov Sprievodná správa
Popis ZMENA a DOPLNOK č.3 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY DOLNÝ LIESKOV
20.2.2019
Grafická časť - pôda
Detail dokumentu
Dátum 20.2.2019
Názov Grafická časť - pôda
Popis územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 3
20.2.2019
Grafická časť - pôda - podklad
Detail dokumentu
Dátum 20.2.2019
Názov Grafická časť - pôda - podklad
Popis územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 3
20.2.2019
Grafická časť - siete
Detail dokumentu
Dátum 20.2.2019
Názov Grafická časť - siete
Popis územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 3
20.2.2019
Grafická časť - siete - podklad
Detail dokumentu
Dátum 20.2.2019
Názov Grafická časť - siete - podklad
Popis územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 3
20.2.2019
Grafická časť - urbanizmus
Detail dokumentu
Dátum 20.2.2019
Názov Grafická časť - urbanizmus
Popis územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 3
20.2.2019
Grafická časť - urbanizmus - podklad
Detail dokumentu
Dátum 20.2.2019
Názov Grafická časť - urbanizmus - podklad
20.2.2019
Grafická časť - širšie vzťahy
Detail dokumentu
Dátum 20.2.2019
Názov Grafická časť - širšie vzťahy
Popis územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 3
20.2.2019
Oznámenie o začatí prerokovania UPN - ZaD č.3
Detail dokumentu
Dátum 20.2.2019
Názov Oznámenie o začatí prerokovania UPN - ZaD č.3
Popis územného plánu obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 3
20.2.2019
Verejná vyhláška - oznámenie prerokovanie - UPN ZaD č. 3
Detail dokumentu
Dátum 20.2.2019
Názov Verejná vyhláška - oznámenie prerokovanie - UPN ZaD č. 3
Popis oznamuje, že dňom 18. februára 2019 začína prerokovanie návrhu "Zmena a doplnok č. 3 Územný plán zóny Dolný Lieskov".
23.7.2018
Územný plán DL doplnok č.3 - 2018 MK+IBV
Detail dokumentu
Dátum 23.7.2018
Názov Územný plán DL doplnok č.3 - 2018 MK+IBV
Popis územný plán doplnok č.3 MK + IBV
1.8.2017
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2017
Názov Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN
Popis Sprievodná správa
1.8.2017
Grafická časť - širšie vzťahy
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2017
Názov Grafická časť - širšie vzťahy
Popis územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 2
1.8.2017
Grafická časť - urbanizmus - podklad
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2017
Názov Grafická časť - urbanizmus - podklad
Popis územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 2
1.8.2017
Grafická časť - urbanizmus
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2017
Názov Grafická časť - urbanizmus
Popis územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 2
1.8.2017
Grafická časť - siete - podklad
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2017
Názov Grafická časť - siete - podklad
Popis územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 2
1.8.2017
Grafická časť - siete
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2017
Názov Grafická časť - siete
Popis územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 2
1.8.2017
Grafická časť - pôda - podklad
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2017
Názov Grafická časť - pôda - podklad
Popis územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 2
1.8.2017
Grafická časť - pôda
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2017
Názov Grafická časť - pôda
Popis územný plán obce Dolný Lieskov - Zmeny a doplnky č. 2
28.2.2017
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail dokumentu
Dátum 28.2.2017
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
Popis Zmena a doplnok č. 2 územného plánu obce Dolný Lieskov