village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív

ÚZEMNÝ PLÁN – MIESTNA ČASŤ TŔSTIE

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
25.9.2022
Grafická časť - pôda
Detail dokumentu
Dátum 25.9.2022
Názov Grafická časť - pôda
Popis Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-Z Tŕstie
3.1.2018
Zmeny a doplnký č. 2 ÚPN-Z
Detail dokumentu
Dátum 3.1.2018
Názov Zmeny a doplnký č. 2 ÚPN-Z
Popis NÁVRH SPRIEVODNÁ SPRÁVA - November 2017
3.1.2018
Grafická časť - širšie vzťahy
Detail dokumentu
Dátum 3.1.2018
Názov Grafická časť - širšie vzťahy
Popis Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-Z Tŕstie
3.1.2018
Grafická časť - urbanizmus podklad
Detail dokumentu
Dátum 3.1.2018
Názov Grafická časť - urbanizmus podklad
Popis Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-Z Tŕstie
3.1.2018
Grafická časť - urbanizmus
Detail dokumentu
Dátum 3.1.2018
Názov Grafická časť - urbanizmus
Popis Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-Z Tŕstie
3.1.2018
Grafická časť - infraštruktúra
Detail dokumentu
Dátum 3.1.2018
Názov Grafická časť - infraštruktúra
Popis Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-Z Tŕstie
3.1.2018
Grafická časť - infraštruktúra podklad
Detail dokumentu
Dátum 3.1.2018
Názov Grafická časť - infraštruktúra podklad
Popis Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-Z Tŕstie
3.1.2018
Grafická časť - pôda podklad
Detail dokumentu
Dátum 3.1.2018
Názov Grafická časť - pôda podklad
Popis Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-Z Tŕstie
20.12.2017
Verejná výhláška
Detail dokumentu
Dátum 20.12.2017
Názov Verejná výhláška
Popis Oznamuje začatie prerokovania Návrhu „Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu zóny Tŕstie“
8.8.2017
Grafická časť - urbanizmus
Detail dokumentu
Dátum 8.8.2017
Názov Grafická časť - urbanizmus
Popis Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Tŕstie
10.9.2012
Oznámenie
Detail dokumentu
Dátum 10.9.2012
Názov Oznámenie
Popis Oznámenie začatia prerokovania návrhu „Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu zóny Tŕstie"
10.9.2012
Zmeny a doplnky č.1 ÚPN - Z
Detail dokumentu
Dátum 10.9.2012
Názov Zmeny a doplnky č.1 ÚPN - Z
Popis Sprievodná správa.