village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
25.1.2011
VZN o dani z nehnuteľností
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2011
Názov VZN o dani z nehnuteľností
Popis VZN o dani z nehnuteľností od roku 2010, platné aj pre rok 2011
25.1.2011
VZN k miestnej dani - miestnemu poplatku
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2011
Názov VZN k miestnej dani - miestnemu poplatku
Popis VZN k miestnej dani - miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011
25.1.2011
VZN k miestnym daniam a poplatkom od roku 2009
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2011
Názov VZN k miestnym daniam a poplatkom od roku 2009
Popis VZN o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku na území obce Dolný Lieskov od r. 2009
25.1.2011
VZN č. 9/2010 o opatrovateľskej službe
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2011
Názov VZN č. 9/2010 o opatrovateľskej službe