village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OZ

Dňa 17. 8. 2022 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. Pozvánka je zverejnená na webovej stránke obce v časti  „úradná tabuľa“ a vo vývesnej tabuli obce, umiestnenej na budove obecného úradu v Dolnom Lieskove.