village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív

PODÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN

Kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré sa budú konať dňa 29. 10. 2022 môžu politické strany, koalície politických strán ako aj nezávislí kandidáti doručiť na obecný úrad v Dolnom Lieskove zapisovateľke miestnej volebnej komisie najneskôr dňa 30. 8. 2022 do 17.00 hod. a v čase od 17.00 hod. do 24.00 hod. na adrese: Eva Dzurjaníková, Dolný Lieskov 221.

Politické strany a koalície politických strán doručujú kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca, nezávislý kandidát doručuje kandidátnu listinu osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil.

Splnomocnenec politickej strany alebo koalície, prípadne nezávislého kandidáta preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.

Kandidátne listiny politických strán a koalícií budú preberané výlučne od ich splnomocnencov; kandidátne listiny nemôže doručiť kandidát uvedený na kandidátnej listine.