village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU NA ROK 2020

H A R M O N O G R A M
ZVOZU SEPAROVANÉHO ZBERU – PLASTOV
január – december 2020

 V obci Dolný Lieskov sa bude realizovať zber plastov v týchto dňoch:

Január
Február
Marec
29.01.2020 – Dolný Lieskov
30.01.2020 – Tŕstie
25.02.2020 – Dolný Lieskov
26.02.2020 – Tŕstie
26.03.2020 – Dolný Lieskov
27.03.2020 – Tŕstie
Apríl Máj Jún
28.04.2020 – Dolný Lieskov
29.04.2020 – Tŕstie
27.05.2020 – Dolný Lieskov
28.05.2020 – Tŕstie
25.06.2020 – Dolný Lieskov
26.06.202020 – Tŕstie
Júl August September
22.07.2020 – Dolný Lieskov
23.07.2020 – Tŕstie
26.08.2020 – Dolný Lieskov
27.08.2020 – Tŕstie
24.09.2020 – Dolný Lieskov
25.09.2020 – Tŕstie
Október November December
27.10.2020 – Dolný Lieskov
28.10.2020 – Tŕstie
26.11.2020 – Dolný Lieskov
27.11.2020 – Tŕstie
17.12.2020 – Dolný Lieskov
18.12.2020 – Tŕstie

Vývoz ostatných komodít bude občanom vopred oznámený vyhláškou v miestnom rozhlase a zverejnený vo vývesných skrinkách a na webstránke obce.

Miesto zberu:

  • m. č. Dolný Lieskov – sklad za Centrumom sociálnych služieb NÁDEJ
  • m. č. Tŕstie – kultúrny dom

 

Plasty je potrebné odovzdať na miestach zberu poverenému pracovníkovi v  igelitových vreciach, ktorý vydá nové vrecia na ďalší zber.

Vývoz skla

Január
30.01.2020 Marec
19.03.2020 Maj
25.05.2020
Jún 22.06.2020 Júl 20.07.2020 September 25.09.2020
Október 20.10.2020 December  29.12.2020