village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
1.12.2023
Koncepcia rozvoja informačných systémov
Detail dokumentu
Dátum 1.12.2023
Názov Koncepcia rozvoja informačných systémov
3.1.2023
VZN č.6 /2022 K Dani z nehnuteľnosti
Detail dokumentu
Dátum 3.1.2023
Názov VZN č.6 /2022 K Dani z nehnuteľnosti
12.12.2022
VZN č.5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 12.12.2022
Názov VZN č.5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2.12.2022
VZN č.4/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Detail dokumentu
Dátum 2.12.2022
Názov VZN č.4/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Popis VZN č.4/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (ďalej len "VZN")
23.6.2022
Dodatok k VZN
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2022
Názov Dodatok k VZN
Popis Dodatok č.2 k VZN č.1/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (ďalej len "VZN!)
23.6.2022
Dodatok k VZN
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2022
Názov Dodatok k VZN
Popis Dodatok č.1 k VZN č. 1/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nájkladov v školách a školských zariadeniach v zriďovateľskej pôsobnosti obce (ďalej len VZN)
6.6.2022
NÁVRH
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2022
Názov NÁVRH
Popis Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dolný Lieskov č.1/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
16.4.2022
NÁVRH
Detail dokumentu
Dátum 16.4.2022
Názov NÁVRH
Popis Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dolný Lieskov č.1/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
21.12.2021
VZN č.3/2021o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 21.12.2021
Názov VZN č.3/2021o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2.8.2021
Návrh VZN č.2/2021
Detail dokumentu
Dátum 2.8.2021
Názov Návrh VZN č.2/2021
Popis o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolný Lieskov
30.11.2020
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Detail dokumentu
Dátum 30.11.2020
Názov Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Popis Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dolný Lieskov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Dolný Lieskov
10.8.2020
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Lieskov č. 1/2020
Detail dokumentu
Dátum 10.8.2020
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Lieskov č. 1/2020
Popis Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Lieskov č. 1/202 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
13.12.2019
Dodatok č.1/2020 k VZN o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2019
Názov Dodatok č.1/2020 k VZN o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady
Popis Dodatok č.1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2018 k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2020
16.11.2019
Návrh VZN - Zmena a doplnok č. 3 - ÚP D.L.
Detail dokumentu
Dátum 16.11.2019
Názov Návrh VZN - Zmena a doplnok č. 3 - ÚP D.L.
Popis Návrh VZN o záväzných častiach ÚPD - Zmena a doplnok č. 3 zóny Dolný Lieskov
12.11.2019
Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN obce k miestnemu poplatku za KO
Detail dokumentu
Dátum 12.11.2019
Názov Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN obce k miestnemu poplatku za KO
Popis Návrh Dodatku č. 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2018 k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, účinné od 1.1.2020
4.11.2019
VZN č. 1/2019 o záväzných častiach ÚPD
Detail dokumentu
Dátum 4.11.2019
Názov VZN č. 1/2019 o záväzných častiach ÚPD
Popis Všeobecné záväzné nariadenie Obce Dolný Lieskov č. 1/2019 zo dňa 9. 10.2019 o záväzných častiach ÚPD Zmena a doplnok č. 3 územného plánu zóny Dolný Lieskov
15.3.2019
Doplnok č. 1k VZN č. 5/2014
Detail dokumentu
Dátum 15.3.2019
Názov Doplnok č. 1k VZN č. 5/2014
13.3.2019
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami
Detail dokumentu
Dátum 13.3.2019
Názov Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami
Popis Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dolný Lieskov
27.2.2019
Návrh - dodatok k zásadám hospodárenia
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2019
Názov Návrh - dodatok k zásadám hospodárenia
26.2.2019
Návrh doplnku č.01/2019 k VZN ť- 5/2014 o príspevku do MŠ
Detail dokumentu
Dátum 26.2.2019
Názov Návrh doplnku č.01/2019 k VZN ť- 5/2014 o príspevku do MŠ