village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
5.2.2021
Celoplošné skriningové testovanie v obci Dolný Lieskov dňa 6. 2. 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.2.2021
Dátum zvesenia 5.2.2021
Názov Celoplošné skriningové testovanie v obci Dolný Lieskov dňa 6. 2. 2021
25.1.2021
Oznam o zmene úradných hodín počas stránkových dní v núdzovom stave v čase pandémie COVID-19 na obecnom úrade v Dolnom Lieskove
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2021
Dátum zvesenia 25.1.2021
Názov Oznam o zmene úradných hodín počas stránkových dní v núdzovom stave v čase pandémie COVID-19 na obecnom úrade v Dolnom Lieskove
22.1.2021
Informácie k sčítaniu obyvateľstva
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.1.2021
Dátum zvesenia 22.1.2021
Názov Informácie k sčítaniu obyvateľstva
19.1.2021
Celoplošné testovanie v obci Dolný Lieskov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.1.2021
Dátum zvesenia 19.1.2021
Názov Celoplošné testovanie v obci Dolný Lieskov
14.1.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.1.2021
Dátum zvesenia 14.1.2021
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA
12.1.2021
Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.1.2021
Dátum zvesenia 12.1.2021
Názov Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom
17.12.2020
Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Dolný Lieskov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2020
Dátum zvesenia 17.12.2020
Názov Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Dolný Lieskov
7.12.2020
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.12.2020
Dátum zvesenia 7.12.2020
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Popis ROZHODNUTIE Prerušenie konania o dodatočnom povolení stavby a zároveň kolaudačného konania stavby " Sklad krmovín" v k.ú. Tŕstie v obci Dolný Lieskov
30.11.2020
Návrh viacročného rozpočtu na r. 2021 - 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.11.2020
Dátum zvesenia 30.11.2020
Názov Návrh viacročného rozpočtu na r. 2021 - 2023
Popis Návrh viacročného rozpočtu obce Dolný Lieskov na roky 2021 - 2023
11.11.2020
Icon "Dažďová kanalizácia a vsakovacie studne " vrámci stavby "Dolný Lieskov-miestna časť Tŕstie - Sklad krmovín"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.11.2020
Dátum zvesenia 11.11.2020
Názov Icon "Dažďová kanalizácia a vsakovacie studne " vrámci stavby "Dolný Lieskov-miestna časť Tŕstie - Sklad krmovín"
Popis Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení vodnej stavby spojeného s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou - "Dažďová kanalizácia a vsakovacie studne " vrámci stavby "Dolný Lieskov-miestna časť Tŕstie - Sklad krmovín"
11.11.2020
V E R E J N Á V Y H L Á Š K A VEREJNÁ VYHLÁŠKA Výzva na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch v k.ú. Dolný Lieskov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.11.2020
Dátum zvesenia 11.11.2020
Názov V E R E J N Á V Y H L Á Š K A VEREJNÁ VYHLÁŠKA Výzva na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch v k.ú. Dolný Lieskov
23.10.2020
Uznesenie vlády SR č. 678
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.10.2020
Dátum zvesenia 23.10.2020
Názov Uznesenie vlády SR č. 678
Popis Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 u 22.10.2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. 9. 2020
21.10.2020
Uznesenie vlády SR č. 665
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.10.2020
Dátum zvesenia 21.10.2020
Názov Uznesenie vlády SR č. 665
Popis Uznesenie vlády Slovenskej republiky k 665 z 18.9.2020 k návrhu na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu
20.10.2020
Metodický pokyn ŠÚ SR pre účely SODB v r. 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.10.2020
Dátum zvesenia 25.9.2022
Názov Metodický pokyn ŠÚ SR pre účely SODB v r. 2021
Popis Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10910-1622/2020 z 9. 10. 2020, ktorým sa ustanovuje postup obcí pri zbere údajov o obyvateľoch pre účely SODB v roku 2021
16.10.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.10.2020
Dátum zvesenia 16.10.2020
Názov Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR
Popis Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
6.10.2020
Verejná vyhláška - Oznámenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.10.2020
Dátum zvesenia 6.10.2020
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie
Popis Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaní stavby "Sklad krmovín" v k.ú. Tŕstie
2.10.2020
Nariadenie vlády SR z 30. 9. 2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2020
Dátum zvesenia 2.10.2020
Názov Nariadenie vlády SR z 30. 9. 2020
Popis Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 30.9.2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19
23.9.2020
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.9.2020
Dátum zvesenia 23.9.2020
Názov Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie
Popis Verejná vyhláška Kolaudačné rozhodnutie - kolaudácia stavby " 10838 - Dolný Lieskov - Medziskladie - Predĺženie NNK pre IBV "
19.6.2020
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudač. konania - Predlženie NN siete
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.6.2020
Dátum zvesenia 19.6.2020
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudač. konania - Predlženie NN siete
Popis Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie na stavbu 10832 - Dolný Lieskov - Medziskladie - Predlženie NNK pre IBV
8.6.2020
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, účinné od 1.5.2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.6.2020
Dátum zvesenia 8.6.2020
Názov Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, účinné od 1.5.2020
Popis Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov a ďalších volených orgánov, účinné od 1.5.2020