village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
21.10.2020
Uznesenie vlády SR č. 665
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.10.2020
Dátum zvesenia 21.10.2020
Názov Uznesenie vlády SR č. 665
Popis Uznesenie vlády Slovenskej republiky k 665 z 18.9.2020 k návrhu na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu
20.10.2020
Metodický pokyn ŠÚ SR pre účely SODB v r. 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.10.2020
Dátum zvesenia 25.9.2022
Názov Metodický pokyn ŠÚ SR pre účely SODB v r. 2021
Popis Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10910-1622/2020 z 9. 10. 2020, ktorým sa ustanovuje postup obcí pri zbere údajov o obyvateľoch pre účely SODB v roku 2021
16.10.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.10.2020
Dátum zvesenia 16.10.2020
Názov Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR
Popis Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
6.10.2020
Verejná vyhláška - Oznámenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.10.2020
Dátum zvesenia 6.10.2020
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie
Popis Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaní stavby "Sklad krmovín" v k.ú. Tŕstie
2.10.2020
Nariadenie vlády SR z 30. 9. 2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2020
Dátum zvesenia 2.10.2020
Názov Nariadenie vlády SR z 30. 9. 2020
Popis Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 30.9.2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19
23.9.2020
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.9.2020
Dátum zvesenia 23.9.2020
Názov Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie
Popis Verejná vyhláška Kolaudačné rozhodnutie - kolaudácia stavby " 10838 - Dolný Lieskov - Medziskladie - Predĺženie NNK pre IBV "
19.6.2020
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudač. konania - Predlženie NN siete
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.6.2020
Dátum zvesenia 19.6.2020
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudač. konania - Predlženie NN siete
Popis Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie na stavbu 10832 - Dolný Lieskov - Medziskladie - Predlženie NNK pre IBV
8.6.2020
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, účinné od 1.5.2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.6.2020
Dátum zvesenia 8.6.2020
Názov Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, účinné od 1.5.2020
Popis Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov a ďalších volených orgánov, účinné od 1.5.2020
1.6.2020
Oznámenie zastupujúcej riaditeľky MŠ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.6.2020
Dátum zvesenia 1.6.2020
Názov Oznámenie zastupujúcej riaditeľky MŠ
Popis Vydanie rozhodnutí o ne/prijatí dieťaťa do Materskej školy Dolný Lieskov 193 na školský rok 2020/2021
1.6.2020
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.6.2020
Dátum zvesenia 1.6.2020
Názov Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja
Popis Strategický dokument - Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja
21.5.2020
Pozvánka na zasadnutie OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.5.2020
Dátum zvesenia 21.5.2020
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ
Popis Pozvánka na 2. zasadnutie OZ s programom dňa 27.5.2020
11.5.2020
Pozvánka na 2. zasadnutie OZ na deň 27.5.2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.5.2020
Dátum zvesenia 11.5.2020
Názov Pozvánka na 2. zasadnutie OZ na deň 27.5.2020
Popis Pozvánka na 2. zasadnutie rokovania obecného zastupiteľstva na deň 27.5.2020
10.5.2020
Návrh záverečného účtu Obce Dolný Lieskov za rok 2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.5.2020
Dátum zvesenia 10.5.2020
Názov Návrh záverečného účtu Obce Dolný Lieskov za rok 2019
23.4.2020
Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.4.2020
Dátum zvesenia 23.4.2020
Názov Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra
Popis Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie hlavný kontrolór obce
8.4.2020
Oznam - zrušenie rokovania OZ 8.4.2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.4.2020
Dátum zvesenia 8.4.2020
Názov Oznam - zrušenie rokovania OZ 8.4.2020
3.4.2020
Pozvánka na OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.4.2020
Dátum zvesenia 3.4.2020
Názov Pozvánka na OZ
Popis Pozvánka na OZ 8.apríl 2020 o 16.30 hod.v kultúrnom dome Dolný Lieskov
25.3.2020
Vyhlásenie výberového konania na riaditeľku MŠ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2020
Dátum zvesenia 25.3.2020
Názov Vyhlásenie výberového konania na riaditeľku MŠ
Popis Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľka Materskej školy Dolný Lieskov
25.3.2020
Oznam o platení poplatku za KO
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2020
Dátum zvesenia 25.3.2020
Názov Oznam o platení poplatku za KO
Popis Oznam o platení poplatku za KO - združené odpadové nádoby/upozornenie
11.3.2020
oznámenie o zrušení zasadnutia OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.3.2020
Dátum zvesenia 11.3.2020
Názov oznámenie o zrušení zasadnutia OZ
Popis Zrušenie plánovaného zasadnutia OZ dňa 11.3.2020
9.3.2020
Verejná vyhláška - predchádzanie koronavírusu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.3.2020
Dátum zvesenia 9.3.2020
Názov Verejná vyhláška - predchádzanie koronavírusu
Popis Verejná vyhláška, ktorou s oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenie prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Usmerenie pre obce