village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
6.3.2023
HARMONOGRAM zvozu odpadov pre rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.3.2023
Názov HARMONOGRAM zvozu odpadov pre rok 2023
2.3.2023
Návrh Záverečného účtu obce Dolný Lieskov k 31. 12. 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.3.2023
Názov Návrh Záverečného účtu obce Dolný Lieskov k 31. 12. 2022
Popis Návrh Záverečného účtu obce Dolný Lieskov k 31. 12. 2022
1.3.2023
Oznámenie o doručení poštových zásielok - Peter Belavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.3.2023
Názov Oznámenie o doručení poštových zásielok - Peter Belavý
Popis Oznámenie o doručení poštových zásielok občanovi Petrovi Belavému
1.3.2023
Oznámenie o doručení poštových zásielok - Jana Belavá
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.3.2023
Názov Oznámenie o doručení poštových zásielok - Jana Belavá
Popis Oznámenie o doručení dvoch poštových zásielok občianke Jane Belavej
23.2.2023
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Antónia Hrenáková
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Názov Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Antónia Hrenáková
Popis Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občianke Antónií Hrenákovej
22.2.2023
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 v obci Dolný Lieskov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.2.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 v obci Dolný Lieskov
Prílohy
7a09e_TKO.pdf
21.2.2023
Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Dušan Dzurjaník
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2023
Názov Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Dušan Dzurjaník
Popis Oznámenie o doručení doporučenej zásielky do vlastných rúk občanovi Dušanovi Dzurjaníková
9.2.2023
Upovedomenie o začatí konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.2.2023
Dátum zvesenia 16.2.2023
Názov Upovedomenie o začatí konania
6.2.2023
Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Dušan Dzurjaník ml.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.2.2023
Názov Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Dušan Dzurjaník ml.
Popis Oznámenie o doručení poštovej zásielky občanovi Dušanovi Dzurjaníkovi ml. zo VšZP
30.1.2023
Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk - Dušan Dzurjaník ml.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.1.2023
Názov Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk - Dušan Dzurjaník ml.
Popis Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk pre občana Dušana Dzurjaníka ml.
24.1.2023
Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk - Mário Dzurjaník
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.1.2023
Názov Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk - Mário Dzurjaník
Popis Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk občanovi Máriovi Dzurjaníkovi.
19.1.2023
Oznam o voľnom pracovnom mieste
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.1.2023
Názov Oznam o voľnom pracovnom mieste
Popis Oznam o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - účtovníčka-matrikárka
19.12.2022
POZVÁNKA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.12.2022
Dátum zvesenia 21.12.2022
Názov POZVÁNKA
5.12.2022
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023 až 2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.12.2022
Názov Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023 až 2025
Popis Návrh viacročného rozpočtu obce Dolný Lieskov na roky 2023 až 2025
5.12.2022
Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Mário Dzurjaník
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.12.2022
Názov Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Mário Dzurjaník
Popis Oznámenie o doručení poštovej zásielky občanovi Máriovi Dzurjaníkovi
5.12.2022
Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Martina Hlaváčová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.12.2022
Názov Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Martina Hlaváčová
5.12.2022
Pozvánka
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.12.2022
Názov Pozvánka
Popis pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva obce dolný lieskov dňa 8.12. o 16,30 hod v zasadačke Ocú v Dolnom Lieskove
23.11.2022
Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Lieskov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.11.2022
Dátum zvesenia 7.12.2022
Názov Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Lieskov
23.11.2022
Návrh VZN o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a ZŠS
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.11.2022
Názov Návrh VZN o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a ZŠS
Popis Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Lieskov
23.11.2022
Návrh VZN k dani z nehnuteľností
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.11.2022
Názov Návrh VZN k dani z nehnuteľností
Popis Návrh VZN k dani z nehnuteľnosti na zdaňovacie obdobie roku 2023