village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
15.6.2023
Upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.6.2023
Dátum zvesenia 30.6.2023
Názov Upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia
15.5.2023
Oznámenie o doručení poštových zásielok - Martina Hlaváčová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.5.2023
Názov Oznámenie o doručení poštových zásielok - Martina Hlaváčová
Popis Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk z Okresného úradu Považská Bystrica.
10.5.2023
Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk - Mário Dzurjaník
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.5.2023
Názov Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk - Mário Dzurjaník
Popis Oznámenie o uložení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk pre občana Mária Dzurjaníka od súdneho exekútora.
10.5.2023
Oznam - čistenie peria
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.5.2023
Názov Oznam - čistenie peria
Popis Oznámenie čistiarne peria Považská Bystrica o ponuke čistenia peria od prachu a nečistôt. Ponuka šitia paplónov, perín, vankúšov rôznych rozmerov.
9.5.2023
Oznam - odpočet vodomerov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.5.2023
Názov Oznam - odpočet vodomerov
Popis Oznam o odpočte vodomerov v miestnej časti Dolný Lieskov a Tŕstie v dňoch od 9. 5. do 16. 5. 2023.
2.5.2023
Dražobná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.5.2023
Dátum zvesenia 3.6.2023
Názov Dražobná vyhláška
2.5.2023
Harmonogram zvozu odpadu a zberu plastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.5.2023
Názov Harmonogram zvozu odpadu a zberu plastov
Popis Harmonogram zvozu komunálneho odpadu a harmonogram zberu platov v obci Dolný Lieskov.
26.4.2023
Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Peter Belavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.4.2023
Názov Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Peter Belavý
Popis Oznámenie o doručení poštovej zásielky občanovi Petrovi Belavému z VÚB BANKY, a. s. Poprad
26.4.2023
Deň poľovníckej kynológie - 7. 5. 2023 Lednické Rovne
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.4.2023
Názov Deň poľovníckej kynológie - 7. 5. 2023 Lednické Rovne
Popis Deň poľovníckej kynológie - areál: Hunty Fish Lednické Rovne - 7. máj 2023 od 9,45 do 15.00 hod.
12.4.2023
OZNÁMENIE
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.4.2023
Dátum zvesenia 14.4.2023
Názov OZNÁMENIE
Prílohy
2c182_OZNAM.docx
4.4.2023
Oznámenie o zatvorení Obecného úradu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.4.2023
Názov Oznámenie o zatvorení Obecného úradu
Popis Oznámenie o zatvorení Obecného úradu v Dolnom Lieskove v čase od 5. 4. do 12. 4. 2023
4.4.2023
Oznámenie o výkupe papiera - 12. 4. 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.4.2023
Názov Oznámenie o výkupe papiera - 12. 4. 2023
Popis Oznámenie o výkupe papiera dňa 12. 4. 2023 v m. č. Dolný Lieskov a m. č. Tŕstie
3.4.2023
Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Peter Belavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.4.2023
Názov Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Peter Belavý
Popis Oznámenie o doručení poštovej zásielky občanovi Petrovi Belavému zo zdravotnej poisťovne Dôvera.
3.4.2023
Oznámenie o doručení poštove zásielky - Jana Belavá
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.4.2023
Názov Oznámenie o doručení poštove zásielky - Jana Belavá
Popis Oznámenie o doručení poštovej zásielky občianke Jane Belavej zo zdravotnej poisťovne Dôvera.
20.3.2023
Oznámenie o doručení poštových zásielok - Martina Hlaváčová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2023
Názov Oznámenie o doručení poštových zásielok - Martina Hlaváčová
Popis Oznámenie o doručení poštových zásielok občianke Martina Hlaváčová
19.3.2023
Pozvánka na zasadnutie OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ
Popis Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať dňa 22. 3. 2023
14.3.2023
Výzva na zaplatenie dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.3.2023
Názov Výzva na zaplatenie dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
Popis Výzva na zaplatenie nedoplatkov na dani z nehnuteľností, dani za psa a poplatku za komu-nálny odpad a drobný stavebný odpad.
14.3.2023
Zápis detí do 1. ročníka - ZŠ Slopná
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.3.2023
Názov Zápis detí do 1. ročníka - ZŠ Slopná
Popis Oznámenie o zápise detí do 1. ročníka v školskom roku 2023/2023 do ZŠ Slopná
7.3.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolný Lieskov-l.polrok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.3.2023
Dátum zvesenia 22.3.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolný Lieskov-l.polrok 2023
6.3.2023
HARMONOGRAM zvozu odpadov pre rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.3.2023
Názov HARMONOGRAM zvozu odpadov pre rok 2023