village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
29.3.2021
Havarijné poistenie požiarneho vozidla
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Havarijné poistenie požiarneho vozidla
Predmet Havarijné poistenie požiarneho vozidla
Dátum zverejnenia 29.3.2021
Poznámka Havarijné poistenie požiarneho vozidla vo výpožičke - DHZ Tŕstie
4.3.2021
Zmluva o dielo
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 4.3.2021
Poznámka Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v znení neskorších zmien a doplnení
12.2.2021
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
Dátum zverejnenia 12.2.2021
Poznámka uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len "zmluva")
5.2.2021
Zmluva o poskytovaní služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb
Dátum zverejnenia 5.2.2021
Poznámka uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení(ďalej len "zmluva")
22.1.2021
Zmluva o poskytovaní služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb
Dátum zverejnenia 22.1.2021
Poznámka uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len "zmluva")
11.12.2020
Zmluva o výpožičke
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o výpožičke
Predmet Zmluva o výpožičke
Dátum zverejnenia 11.12.2020
Poznámka Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust.§659a nasl. Občianskeho zákonníka
2.12.2020
Zmluva o výpožičke
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o výpožičke
Predmet Zmluva o výpožičke
Dátum zverejnenia 2.12.2020
Poznámka Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka so SR ŠÚ SR Bratislava
7.11.2020
D O H O D A č.20/11/012/52
neuvedený
Detail zmluvy
Názov D O H O D A č.20/11/012/52
Predmet D O H O D A č.20/11/012/52
Dátum zverejnenia 7.11.2020
Poznámka uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b)bod 5,resp. bod 6 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4.11.2020
Poistná zmluva č. 8001416299
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Poistná zmluva č. 8001416299
Predmet Poistná zmluva č. 8001416299
Dátum zverejnenia 4.11.2020
Poznámka Poistná zmluva č. 8001416299 - poistenie KD Tŕstie, OcÚ+KD+MŠ Dolný Lieskov včetne pevádzkovo-obchodného zariadenia
2.11.2020
Havarijné poistenie vozidla
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Havarijné poistenie vozidla
Predmet Havarijné poistenie vozidla
Dátum zverejnenia 2.11.2020
Poznámka Havarijné poistenie požiarneho vozidla IVECO, ktoré má vo výpožička DHZ Dolný Lieskov
30.10.2020
D O H O D A č.20/11/010/15
neuvedený
Detail zmluvy
Názov D O H O D A č.20/11/010/15
Predmet D O H O D A č.20/11/010/15
Dátum zverejnenia 30.10.2020
Poznámka uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods.11 a nasl. zákona č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "dohoda")
29.10.2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
Predmet Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
Dátum zverejnenia 29.10.2020
Poznámka Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
28.10.2020
Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a výkon funkcie zodpovednej osoby
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a výkon funkcie zodpovednej osoby
Predmet Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a výkon funkcie zodpovednej osoby
Dátum zverejnenia 28.10.2020
Poznámka Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby vo vzťahu k povinnosti ochrany osobných údajov v zmysle GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri prevádzke informačných systémov
5.10.2020
Zmluva
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva
Predmet Zmluva
Dátum zverejnenia 5.10.2020
Poznámka Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.202008758
17.9.2020
Dodatok k Darovacej zmluve z 16.12.2019 - pozemky v k.ú. Dol. Lieskov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k Darovacej zmluve z 16.12.2019 - pozemky v k.ú. Dol. Lieskov
Predmet Dodatok k Darovacej zmluve z 16.12.2019 - pozemky v k.ú. Dol. Lieskov
Dátum zverejnenia 17.9.2020
Poznámka Dodatok k Darovacej zmluve z 16.12.2019 - pozemky pod budúcu miestnu komunikáciu v kú. Dolný Lieskov /zmena kultúry pozemku/
4.9.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie
Dátum zverejnenia 4.9.2020
Poznámka Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 2/2018 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
3.9.2020
Dohoda č.20/11/012/5
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda č.20/11/012/5
Predmet Dohoda č.20/11/012/5
Dátum zverejnenia 3.9.2020
Poznámka Dohoda č.20/11/012/5 uzatvorená podľa §12 ods.3pís b bod 5,resp.bod 6 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
31.8.2020
Rámcová zmluva na dodávku mäsa, údením a mäsových výrobkov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Rámcová zmluva na dodávku mäsa, údením a mäsových výrobkov
Predmet Rámcová zmluva na dodávku mäsa, údením a mäsových výrobkov
Dátum zverejnenia 31.8.2020
Poznámka Rámcová zmluva na dodávku mäsa, údením a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň
23.7.2020
Zmluva o dielo č. 03/2020
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č. 03/2020
Predmet Zmluva o dielo č. 03/2020
Dátum zverejnenia 23.7.2020
Poznámka Zmluva o dielo č. 03/2020 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ v znení neskorších predpisov rekonštrukcia has. zbrojnice Tŕstie.
23.7.2020
Zmluva o dielo č. 02/2020
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č. 02/2020
Predmet Zmluva o dielo č. 02/2020
Dátum zverejnenia 23.7.2020
Poznámka Zmluva o dielo č.02/2020 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ v znení neskorších predpisov /rekonštrukcia has. zbrojnice Dol. Lieskov/