village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
27.5.2020
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003387- rekonštrukcia zbrojnice Tŕstie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003387- rekonštrukcia zbrojnice Tŕstie
Predmet Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003387- rekonštrukcia zbrojnice Tŕstie
Dátum zverejnenia 27.5.2020
Poznámka Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR (bez príloh, ktoré tvoria rozpočet investičnej akcie, nakoľko ešte nebolo výberové konanie na dodávateľa prác)
27.5.2020
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003516 - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Dolný Lieskov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003516 - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Dolný Lieskov
Predmet Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003516 - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Dolný Lieskov
Dátum zverejnenia 27.5.2020
Poznámka Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR (bez príloh, ktoré tvoria rozpočet investičnej akcie, nakoľko ešte nebolo výberové konanie na dodávateľa prác)
26.3.2020
Zmluva č. 1420 122
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. 1420 122
Predmet Zmluva č. 1420 122
Dátum zverejnenia 26.3.2020
Poznámka Zmluva č. 1420 122 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka pre DHZ Tŕstie
24.3.2020
Poistná zmluva - havarijné poistenie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Poistná zmluva - havarijné poistenie
Predmet Poistná zmluva - havarijné poistenie
Dátum zverejnenia 24.3.2020
Poznámka Havarijné poistenie MV vo výpožičke DHZ Tŕstie
16.3.2020
Zmluva č. 320 0235
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. 320 0235
Predmet Zmluva č. 320 0235
Dátum zverejnenia 16.3.2020
Poznámka Zmluva č. 320 0235 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka pre DHZ Dolný Lieskov
18.2.2020
Dodatok č. 3
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 3
Predmet Dodatok č. 3
Dátum zverejnenia 18.2.2020
Poznámka k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 27. 6. 2016
17.1.2020
Zmluva o dielo č.01/2020
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č.01/2020
Predmet Zmluva o dielo č.01/2020
Dátum zverejnenia 17.1.2020
Poznámka Oprava miestneho rozhlasu v Dolnom Lieskove.
10.1.2020
Dodatok č. 1 k zmluve o konaní v oblasti BOZP a OPP
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 1 k zmluve o konaní v oblasti BOZP a OPP
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve o konaní v oblasti BOZP a OPP
Dátum zverejnenia 10.1.2020
Poznámka Dodatok č. 1 k zmluve o konaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
30.12.2019
Darovacia zmluva - pozemky pre MK Medziskladie Dol.Lieskov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Darovacia zmluva - pozemky pre MK Medziskladie Dol.Lieskov
Predmet Darovacia zmluva - pozemky pre MK Medziskladie Dol.Lieskov
Dátum zverejnenia 30.12.2019
Poznámka Darovacia zmluva - pozemky pre budúcu miestnu komunikáciu Medziskladie k.ú. Dol.Lieskov
27.12.2019
Zmluva o poskytnutí služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí služieb
Predmet Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 27.12.2019
Poznámka Zmluva o poskytnutí služieb " Vývoz komunálneho odpadu pre obec Dolný Lieskov"
28.11.2019
Darovacia zmluva
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Darovacia zmluva
Predmet Darovacia zmluva
Dátum zverejnenia 28.11.2019
Poznámka Darovacia zmluva uzatvorená v súlade s § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s Continental Matador Rubber, s. r. o., Púchov
18.11.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere
Dátum zverejnenia 18.11.2019
Poznámka Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 15/014/18
31.10.2019
Návrh poistnej zmluvy - poistenie budovy OcÚ a KD Dolný Lieskov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Návrh poistnej zmluvy - poistenie budovy OcÚ a KD Dolný Lieskov
Predmet Návrh poistnej zmluvy - poistenie budovy OcÚ a KD Dolný Lieskov
Dátum zverejnenia 31.10.2019
Poznámka Návrh poistnej zmluvy č. 4419013258 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
29.10.2019
Poistná zmluva - havarijné poistenie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Poistná zmluva - havarijné poistenie
Predmet Poistná zmluva - havarijné poistenie
Dátum zverejnenia 29.10.2019
Poznámka Poistná zmluva - Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla
29.10.2019
Návrh poistnej zmluvy - KD Tŕstie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Návrh poistnej zmluvy - KD Tŕstie
Predmet Návrh poistnej zmluvy - KD Tŕstie
Dátum zverejnenia 29.10.2019
Poznámka Návrh poistnej zmluvy číslo 441 9013257 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických a podnikajúcich fyzických osôb
13.9.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie
Dátum zverejnenia 13.9.2019
Poznámka Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 2/2019 pre TJ "MIER" Tŕstie
21.8.2019
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-186-034/2019
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-186-034/2019
Predmet Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-186-034/2019
Dátum zverejnenia 21.8.2019
Poznámka Zmluva o výpožičke hasičského automobilu - cisternová automobilová striekačka
8.8.2019
Zmluva s TSK
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva s TSK
Predmet Zmluva s TSK
Dátum zverejnenia 8.8.2019
Poznámka Zmluva o poskytnutí dotácie z Trenčianskeho samosprávneho kraja
7.6.2019
Zmluva o výkone auditu
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o výkone auditu
Predmet Zmluva o výkone auditu
Dátum zverejnenia 7.6.2019
Poznámka Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 20/A/2019 uzatvorená podľa §§ 591 a TOO obchodného zákonníka, č. 513/1991 Zb. a Zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite
5.6.2019
Zmluva - školské ovocie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva - školské ovocie
Predmet Zmluva - školské ovocie
Dátum zverejnenia 5.6.2019
Poznámka Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich