village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
15.4.2024
Návrh Záverečného účtu obce Dolný Lieskov za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.4.2024
Názov Návrh Záverečného účtu obce Dolný Lieskov za rok 2023
Popis Návrh Záverečného účtu obce Dolný Lieskov za rok 2023 včetne príloh
25.3.2024
Oznámenie o zatvorení obecného úradu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2024
Názov Oznámenie o zatvorení obecného úradu
Popis Oznámenie o zatvorení obecného úradu od 26. 3. do 2. 4. 2024 z dôvodu školenia a čerpania dovolenky.
25.3.2024
Oznámenie o doručení poštovej zásiely - Jana Belavá
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2024
Dátum zvesenia 12.4.2024
Názov Oznámenie o doručení poštovej zásiely - Jana Belavá
Popis Oznámenie o doručení poštovej zásielky zo zdravotnej poisťovne Dôvera.
25.3.2024
Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Peter Belavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2024
Dátum zvesenia 12.4.2024
Názov Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Peter Belavý
Popis Oznámenie o doručení poštovej zásielky zo zdravotnej poisťovne Dôvera.
3.3.2024
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 6. 3. 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.3.2024
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 6. 3. 2024
Popis Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 6. 3. 2024 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu v Dolnom Lieskove.
28.2.2024
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2024
Dátum zvesenia 9.3.2024
Názov Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
26.2.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolný Lieskov - I.2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.2.2024
Dátum zvesenia 22.3.2024
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolný Lieskov - I.2024
21.2.2024
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2024
Dátum zvesenia 17.3.2024
Názov Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
21.2.2024
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2024
Dátum zvesenia 5.3.2024
Názov Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
19.2.2024
Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk - Jana Belavá
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.2.2024
Názov Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk - Jana Belavá
Popis Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk zo zdravotnej poisťovne Dôvera občianke Jane Belavej.
19.2.2024
Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk - Peter Belavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.2.2024
Názov Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk - Peter Belavý
Popis Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk zo zdravotnej poisťovne Dôvera pre občana Petra Belavého
19.2.2024
Harmonogram zberu plastov na rok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.2.2024
Názov Harmonogram zberu plastov na rok 2024
Popis Harmonogram zberu plastov v obci Dolný Lieskov v roku 2024
5.2.2024
Oznámenie o odovzdaní súčastí programu starostlivosti o lesy na lesnom celku Beluša
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.2.2024
Dátum zvesenia 20.2.2024
Názov Oznámenie o odovzdaní súčastí programu starostlivosti o lesy na lesnom celku Beluša
1.2.2024
Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk - Dušan Dzurjaník
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.2.2024
Názov Oznámenie o doručení doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk - Dušan Dzurjaník
Popis Oznámenie o doručení doporučenej zásielky zo Sociálnej poisťovne občanovi Dušanovi Dzurjaníkovi (ml.)
31.1.2024
Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Peter Belavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.1.2024
Názov Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Peter Belavý
Popis Oznámenie o doručení poštovej zásielky zo zdravotnej poisťovne Dôvera Petrovi Belavému.
29.1.2024
HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2024 v obci DOLNÝ LIESKOV
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.1.2024
Dátum zvesenia 30.12.2024
Názov HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2024 v obci DOLNÝ LIESKOV
Prílohy
2631f_PLASTY.pdf
26.1.2024
Oznámenie o doručení poštových zásielok - Mário Dzurjaník
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.1.2024
Názov Oznámenie o doručení poštových zásielok - Mário Dzurjaník
Popis Oznámenie o doručení dvoch poštových zásielok (Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková, súdny exekútor, Bánovce nad Bebravou
24.1.2024
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.1.2024
Dátum zvesenia 23.2.2024
Názov Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
24.1.2024
Oznámenie o prerušeni distribúcie elektriny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.1.2024
Dátum zvesenia 23.2.2024
Názov Oznámenie o prerušeni distribúcie elektriny
24.1.2024
oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.1.2024
Dátum zvesenia 13.2.2024
Názov oznámenie o prerušení distribúcie elektriny