village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
29.12.2022
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 364/2014
Ing. Anton Políček
Detail zmluvy Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 364/2014
Číslo Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 364/2014
Zmluvná strana 1 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 1 IČO 00317179
Zmluvná strana 2 Ing. Anton Políček
Zmluvná strana 2 IČO 32895259
Názov Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 364/2014
Predmet Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 364/2014
Cena 90742
Dátum uzavretia 3.10.2022
Dátum zverejnenia 29.12.2022
Dátum účinnosti 30.12.2022
21.12.2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Obec Dolný Lieskov
Detail zmluvy 4/2022
Číslo 4/2022
Zmluvná strana 1 Dom sociálnych služiebTulipán n.o.
Zmluvná strana 1 IČO 0031717954731594
Zmluvná strana 2 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 2 IČO 00317179
Názov Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Predmet Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Cena 600
Dátum uzavretia 21.12.2022
Dátum zverejnenia 21.12.2022
Dátum účinnosti 22.12.2022
19.12.2022
Poskytovanie sociálnej služby -zariadenie prte seniorov
Obec Dolný Lieskov, Dolný Lieskov 193
Detail zmluvy 3/2022
Číslo 3/2022
Zmluvná strana 1 Pokoj v duši n.o.
Zmluvná strana 1 IČO 45732264
Zmluvná strana 2 Obec Dolný Lieskov, Dolný Lieskov 193
Zmluvná strana 2 IČO 00317179
Názov Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Predmet Poskytovanie sociálnej služby -zariadenie prte seniorov
Cena 3.132,87 ,- €
Dátum uzavretia 15.12.2022
Dátum zverejnenia 19.12.2022
Dátum účinnosti 20.12.2022
Dátum ukončenia 19.12.2022
Uzatvoril Ján križan-starosta obce
Poznámka Príspevok poskytnutý na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre jedného príjímateľa sociálnej služby v Zariadení pre seniorov KATKA.
13.12.2022
Zmluva o prenájme reklamnej plochy č. 003-704-SF/2216.0
Obec Dolný Lieskov
Detail zmluvy Zmluva o prenájme reklamnej plochy č. 003-704-SF/22
Číslo Zmluva o prenájme reklamnej plochy č. 003-704-SF/22
Zmluvná strana 1 RAVEN, a. s.
Zmluvná strana 1 IČO 31595804
Zmluvná strana 2 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 2 IČO 317179
Názov Zmluva o prenájme reklamnej plochy č. 003-704-SF/2216.0
Predmet Zmluva o prenájme reklamnej plochy č. 003-704-SF/2216.0
Cena 800.00
Dátum uzavretia 16.9.2022
Dátum zverejnenia 13.12.2022
Dátum účinnosti 14.12.2022
Poznámka Zmluva o prenájme reklamnej plochy č. 003-704-SF/22 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka z. č. 513/1991 Zb.
29.11.2022
Zmluva o dielo uzatvorené podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z.n.p.
Ing. Anton Políček
Detail zmluvy 2/2022
Číslo 2/2022
Zmluvná strana 1 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 1 IČO 00317179
Zmluvná strana 2 Ing. Anton Políček
Zmluvná strana 2 IČO 32895259
Názov Zmluva o dielo uzatvorené podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z.n.p.
Predmet Zmluva o dielo uzatvorené podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z.n.p.
Cena 16149.81
Dátum uzavretia 6.9.2022
Dátum zverejnenia 29.11.2022
Dátum účinnosti 30.11.2022
27.10.2022
prezentovať objednávateľa počas konania podujatia "Slávnostné otvorenie nového kultúrneho domu"
Obec Dolný Lieskov
Detail zmluvy 2022/1015
Číslo 2022/1015
Zmluvná strana 1 Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
Zmluvná strana 1 IČO 36126624
Zmluvná strana 2 Obec Dolný Lieskov
Zmluvná strana 2 IČO 00317179
Názov Zmluva o propagácii uzatvorená podľa ust. § 268 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Predmet prezentovať objednávateľa počas konania podujatia "Slávnostné otvorenie nového kultúrneho domu"
Cena 1 000,--
Dátum uzavretia 22.9.2022
Dátum zverejnenia 27.10.2022
Dátum účinnosti 26.10.2022
Dátum ukončenia 26.10.2022
21.10.2022
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Telovýchovná jednota "MIER", Tŕstie, sídlo Dolný Lieskov - Tŕstie, 018 22 Pružina
Detail zmluvy 27/09/2022
Číslo 27/09/2022
Zmluvná strana 2 Telovýchovná jednota "MIER", Tŕstie, sídlo Dolný Lieskov - Tŕstie, 018 22 Pružina
Zmluvná strana 2 IČO 30231205
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Dátum uzavretia 27.9.2022
Dátum zverejnenia 21.10.2022
21.10.2022
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021
Ing. Ľudovít VICIAN, štatutárny audítor
Detail zmluvy 21/10/2022
Číslo 21/10/2022
Zmluvná strana 2 Ing. Ľudovít VICIAN, štatutárny audítor
Zmluvná strana 2 IČO 40711820
Názov Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021
Predmet Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021
Dátum uzavretia 19.10.2022
Dátum zverejnenia 21.10.2022
12.10.2022
Rámcová zmluva na dodávku potravín
František Sedláček
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 František Sedláček
Názov Rámcová zmluva na dodávku potravín
Predmet Rámcová zmluva na dodávku potravín
Dátum zverejnenia 12.10.2022
12.10.2022
Rámcová zmluva na dodávku "mäsa, údenín, mäsových výrobkov a ostatných potravín"
BRIPET s.r.o.
Detail zmluvy 12/10/2022
Číslo 12/10/2022
Zmluvná strana 2 BRIPET s.r.o.
Názov Rámcová zmluva na dodávku "mäsa, údenín, mäsových výrobkov a ostatných potravín"
Predmet Rámcová zmluva na dodávku "mäsa, údenín, mäsových výrobkov a ostatných potravín"
Dátum uzavretia 2.9.2022
Dátum zverejnenia 12.10.2022
10.10.2022
DODATOK č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
Melčice 589, 91305 Melčice Lieskové
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 3W Slovakia, s.r.o.
Zmluvná strana 2 Melčice 589, 91305 Melčice Lieskové
Zmluvná strana 2 IČO 36746045
Názov DODATOK č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
Predmet DODATOK č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
Dátum uzavretia 2.8.2022
Dátum zverejnenia 10.10.2022
27.7.2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Detail zmluvy 3220380
Číslo 3220380
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dátum zverejnenia 27.7.2022
27.7.2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Detail zmluvy 3220381
Číslo 3220381
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dátum zverejnenia 27.7.2022
27.7.2022
Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 07301
Detail zmluvy 27/7/2022
Číslo 27/7/2022
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance 07301
Zmluvná strana 2 IČO 53539133
Názov Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Predmet Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Dátum zverejnenia 27.7.2022
26.5.2022
KÚPNA ZMLUVA
neuvedený
Detail zmluvy
Názov KÚPNA ZMLUVA
Predmet KÚPNA ZMLUVA
Dátum zverejnenia 26.5.2022
Poznámka uzavretá podľa ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
14.2.2022
Dohoda spoločných prevádzkovateľov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda spoločných prevádzkovateľov
Predmet Dohoda spoločných prevádzkovateľov
Dátum zverejnenia 14.2.2022
Poznámka uzatvorená v zmysle článku 26 Nariadenia Európskeho parlamentu Rady EÚ
22.12.2021
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Predmet Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Dátum zverejnenia 22.12.2021
Poznámka Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
6.12.2021
Zmluva o poskytnutí služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí služieb
Predmet Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 6.12.2021
Poznámka uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
3.11.2021
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
Predmet Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
Dátum zverejnenia 3.11.2021
Poznámka uzatvorená v zmysle § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
29.10.2021
Úrazové poistenie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Úrazové poistenie
Predmet Úrazové poistenie
Dátum zverejnenia 29.10.2021
Poznámka uchádzačov o zamestnanie počas projektu /programu